Limburg 150 jaar uniek van én in Limburg

Symposium en feestelijke zitting van Provinciale Staten op 11 mei 2017

Op donderdag 11 mei 2017 is het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd. Daarmee kwam er een einde aan de dubbele staatkundige status van Limburg: vanaf 11 mei 1867 is Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland. Dit heuglijke feit wordt op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei gevierd met een symposium én een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement te Maastricht.

De viering staat in het teken van het historisch, hedendaags en het toekomstig perspectief van Limburg.
Provinciale Staten hebben uitdrukkelijk verzocht om burgers te betrekken bij de viering op 11 mei. Hieraan is uitvoering gegeven door 150 burgers uit onze provincie uit te nodigen voor zowel het symposium als de feestzitting.

Symposium
Als sprekers tijdens het symposium zijn aanwezig de heer mr.dr. Th.J. Van Rensch, rijksarchivaris/
provinciearchivaris, de heer prof.dr. J.A. Knottnerus, voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en van de Gezondheidsraad, en mevrouw K. Van der Ven, zakenvrouw Zuid- en Midden-Limburg 2016 en voorzitter MKB Limburg Maastricht Heuvelland.
Het symposium start om 14.00 uur en is live te volgen via de website van de Provincie Limburg.

Feestelijke zitting
Als sprekers tijdens de Statenvergadering zijn aanwezig mevrouw mr. A. Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal en de heer dr. R.H.A. Plasterk, demissionair minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De feestelijke zitting van Provinciale Staten is vanaf 19.00 uur live te volgen via de website van L1.

Geef een reactie