HOOLHOES Nieuw centrum voor Limmel en Nazareth stap dichterbij

 Woensdag 17 mei hebben de gemeente Maastricht en de combinatie BPD /Rialto het realisatiecontract ondertekend voor de voltooiing van het nieuwe centrum Hoolhoes in Maastricht. De combinatie BPD /Rialto kwam als winnaar uit de aanbesteding voor de ontwikkeling en realisatie van 2.300 m2 commerciële ruimte, 24-28 appartementen sociale huur en 40-42 grondgebonden woningen. BPD (Bouwfonds Property Development) is de gebiedsontwikkelaar en Rialto de commercieel vastgoedontwikkelaar.

Gerdo van Grootheest, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, “Met een aantrekkelijk, toekomstbestendig en duurzaam centrumgebied Hoolhoes krijgen Limmel en Nazareth een nieuw kloppend hart dat de beide buurten verdienen. De afgelopen jaren is de infrastructuur al verbeterd. Er is een rotonde aangelegd op de Meerssenerweg, de spoorwegovergang op de Balijeweg is een brede onderdoorgang geworden en de hoogspanningskabels zijn ondergronds gebracht. De nieuwe school, De Geluksvogel, is afgelopen januari in gebruik genomen. Commerciële functies en woningen maken het plan af.”

Rico van den Eijnde, directeur Rialto, “De begane grond onder de appartementen krijgt diverse functies, waarbij Jan Linders als full service supermarkt het grootste deel voor haar rekening neemt. De supermarkt zal een verbindende factor zijn voor de beide buurten en de centrum- en ontmoetingsfunctie van Hoolhoes aanvullen.”

Carl Smeets, directeur BPD, “BPD neemt haar rol als gebiedsontwikkelaar serieus en voegt met de ontwikkeling van Hoolhoes weer een mooie locatie toe aan haar portefeuille in Limburg. Daarbij is Hoolhoes een bijzonder mooie aanvulling voor de woonmarkt van Maastricht. Met de grondgebonden woningen richten we ons grotendeels op koopwoningen voor diverse doelgroepen. En de appartementen boven de commerciële plint zijn huurwoningen. Op deze manier ontstaat een gezonde mix voor jonge mensen, gezinnen en oudere alleenstaanden en samenwonenden voor een levendige wijk.”

#missionzeromaastricht

Maastricht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Bij gebiedsontwikkelingen als Hoolhoes is duurzaamheid een belangrijk thema waar winst is te boeken. De woningen en appartementen worden energiezuinig en levensloop bestendig. Warmtepompen, zonnepanelen en maximale isolatie zorgen voor een lage energierekening. Er komt geen gasaansluiting in Hoolhoes. En alle privé parkeerplaatsen maken het opladen van elektrische auto’s mogelijk.

Communicatie

Voor het slagen van Hoolhoes is samenwerking met alle betrokkenen essentieel. Na de ondertekening van het contract zal de bestemmingsplanprocedure vanuit de gemeente worden opgestart. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2018 zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning onherroepelijk worden. Waarna aansluitend gestart wordt met de bouw van de commerciële functies en vervolgens de woningen. Het totale plan zal eind 2019 gerealiseerd zijn.

 

Communicatie en overleg zijn van groot belang voor een succesvolle ontwikkeling. De gemeente en BPD/Rialto zullen tijdens het ontwikkeltraject zorgvuldig communicatiemomenten met betrokkenen organiseren.

Achtergrond

In het Wijk OntwikkelingsPlan voor Limmel en Nazareth uit 2010 stond het al “Het huidige kringloopcentrum op de Hoolhoeslocatie maakt plaats voor een nieuw wijkhart met een brede school, wijkwinkelcentrum…. senioren-/zorgwoningen en parkwoningen.” Deze ambitie is in 2011 verder uitgewerkt in het “Masterplan centrum Limmel-Nazareth” Beide plannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners, organisaties en de gemeente. Van dat nieuwe centrumplan is al het een en ander klaar. Commerciële functies en woningen zijn de laatste stap.

Bron en Foto afdeling communicatie Maastricht

Geef een reactie