Groene parel Dentgenbachvijver vernieuwd

Niet iedereen in Kerkrade weet van het bestaan af, maar de mooie Dentgenbachvijver is onderdeel van één van de vele groene parels binnen de grenzen van de gemeente Kerkrade. Deze vijver en het gebied eromheen zijn onlangs opgeknapt in het kader van de werkzaamheden voor de Buitenring.

Aan de westzijde van de Dentgenbacherweg, aan de rand van de wijk Terwinselen, ligt het gebied Dentgenbach. Dit is een prachtig natuurgebied en fungeert als ecologische verbindingszone tussen de Groene Long en het gebied Strijthagen. Kenmerkend voor het gebied is dat het een bron bevat waaruit de Dentgenbacherbeek ontspringt. Deze bron voedt tevens de Dentgenbachervijver.
Vanuit de Dentgenbachvijver loopt de beek door het zogenaamde ´verboden bosje´, parallel aan de achterzijde van GaiaZOO, richting de vijver van Erenstein.


Vissen, wandelen en waterbuffer. De Dentgenbachvijver is een bekende plek om te vissen. Ook is het een mooie plek om te wandelen. Eén van de routes uit het Eurode wandelboekje (de Cranenweyer Route) loopt door dit gebied. Langs de vijver is een nieuw wandelpad aangelegd die een nieuwe route langs de vijver geleidt en verbindt met de Dentgenbacherweg.

Behalve recreatieve doeleinden heeft de vijver ook een functie als waterbuffer: het vangt regen op vanuit de aangrenzende wijk. Grote delen van Terwinselen zijn in het verleden afgekoppeld van de riolering. Water uit deze wijk wordt geloosd via sloten en waterpartijen en komt uiteindelijk in de Dentgenbachvijver.

Diversiteit aan natuurwaarden. Door de realisatie van de Buitenring zou de vijver eigenlijk qua oppervlakte halveren. Door de vorm van de vijver te veranderen is de totale wateroppervlakte echter gelijk gebleven.

Er is voor gezorgd dat de oevers geleidend overlopen, wat ten goede komt aan de natuurwaarden. Momenteel zijn er waterplanten, moerasplanten, bloemrijke graslanden en bosschages. In de toekomst zullen de randen van de huidige bosgebiedjes aangepakt worden om zo een geleidelijke overgang van bloemrijk grasland, naar struiken en uiteindelijk naar bomen te creëren. Hierdoor ontstaan er nog gunstigere omstandigheden voor diverse bijzondere plant- en diersoorten.

Verder was het door de werkzaamheden voor de Buitenring en de reconstructie van de vijver nodig 2 bomen te verwijderen. Ter compensatie zijn hier in de nieuwe situatie weer 2 bomen voor terug geplant.

Foto afdeling communicatie Kerkrade

Geef een reactie