Unieke jeugdzorg voor ondersteuning ontwikkeling jonge kinderen in Brunssum

De gemeente Brunssum speelt op een unieke wijze in op de hulpvraag van kinderen van 2 tot 5 jaar die meer begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling. Op 16 mei start dit zorgaanbod op maat waarbij jonge kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving begeleid worden door gespecialiseerde zorgaanbieders. Dankzij een gezamenlijke aanpak kunnen kinderen die meer zorg nodig hebben aansluiting behouden bij het reguliere onderwijs in de buurt.

Vroegsignalering voor gespecialiseerde begeleiding
Bij de Brunssumse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven signaleren medewerkers in een vroeg stadium of  kinderen vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Door deze ‘vroegsignalering’ kunnen de jonge kinderen hulp krijgen bij hun taal, gedrag of medische problemen. Gespecialiseerde deskundigen, van de zorgorganisaties Radar en Xonar aangevuld met vakspecialisten zoals een fysiotherapeut of logopedist, bieden deze hulp afgestemd op ieder kind.

De Rupsjes
De groep waarin deze speciale aandacht en zorg wordt geboden, heet ‘de Rupsjes’ en is ondergebracht in de Brede Maatschappelijke Voorziening Bronsheim in Brunssum-Oost. Plaatsing bij de Rupsjes is tijdelijk en sluit aan bij de reguliere voorzieningen zoals de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Door de kinderen vroegtijdig meer ondersteuning te bieden bij hun ontwikkeling kunnen ze doorstromen naar het reguliere onderwijs in hun eigen leefomgeving.

Effectieve aanpak
Wethouders Peter Heinen (Jeugdhulp) en Frank Joosten (Onderwijs) zijn overtuigd van de positieve effecten van deze vroegtijdige aanpak. “Zo hopen we te voorkomen dat deze kinderen naar een aparte jeugdvoorziening buiten de gemeentegrenzen doorverwezen moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, door zorg op maat te bieden, in hun eigen Brunssumse omgeving kunnen opgroeien binnen hun eigen gezin.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie