Hoofdmenu

De Verkenners van De Vereniging Limburg: “Een verbindende sociale agenda in Limburg is meer dan ooit nodig!”

De Verkenners van De Vereniging Limburg hebben het magazine ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’ aangeboden aan gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Hierin staan naast de Limburgse parels van succesvolle projecten en activiteiten ook hun aanbevelingen en conclusies over de Sociale Agenda Limburg 2025. Hun eindconclusie is dat een verbindende sociale agenda in Limburg meer dan ooit nodig is.

 

Sociale structuurversterking
De Provincie Limburg stuurde in september 2016 een bijzonder team van zes verkenners op pad.  Anita Bastiaans, Ben van Essen, Ellen Janssen, Wil Rutten, Tjeu Seeverens en Bart Temme trokken door de provincie om te zien en horen wat er speelt in de wijken en dorpen in Limburg. Ze spraken veel vernieuwers en doeners en zagen prachtige initiatieven in het sociale domein: van werk, buurtgeluk, vrijwilligerswerk, jongeren, onderwijs tot gezondheidszorg. De opdracht was vast te stellen hoe het staat met de bestuurlijke en de maatschappelijke veerkracht in Limburg. Is er beweging en gaat die de goede kant op? Wat is nodig om verder vooruit te komen? Zij adviseren dat de economische agenda, de sociale agenda en de onderwijsagenda als eenheid gaan opereren. Ook roepen ze op om een Sluitende Aanpak Limburg voor arbeidsmarktbeleid in combinatie met sociale structuurversterking te ontwikkelen. Ze benadrukken om met deze Sluitende Aanpak Limburg aan te sluiten bij de initiatieven van onderop. Ook vinden ze het belangrijk om het bestuurlijk klimaat in Limburg te versterken en in 2018 samen met alle partners in dialoog het effect van de Sociale Agenda Limburg te meten. De Vereniging Limburg is volgens hun de drager van sociale structuurversterking en verdient ondersteuning.

Glashelder
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen is de Verkenners dankbaar voor de passionele wijze waarmee ze hun opdracht hebben opgepakt. “De conclusies en aanbevelingen van de Verkenners zijn glashelder. De beweging voor verandering van onderop groeit, maar is nog broos. Het beeld dat de Verkenners schetsen, komt overeen met het beeld dat het college in de voorjaarsnota schetst. Sinds het aantreden van het huidige college van Gedeputeerde Staten is de wereld snel en ingrijpend veranderd. De economische recessie lijkt voorbij, het tekort aan banen ook. Sterker nog, nu dreigt een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan. Veel sociale problemen blijven echter.” In oktober presenteert de Provincie Limburg het in de voorjaarsnota aangekondigde aanvalsplan arbeidsmarkt met concrete projecten en acties. “Daarnaast blijft de Provincie Limburg zich met de Sociale Agenda maximaal inzetten voor een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen en een Limburg waarin iedereen, in goede gezondheid, kan meedoen.”

Het magazine ‘Limburg waar het bloeit, waar het kraakt’ met de conclusies en aanbevelingen is te downloaden via de website van De Vereniging Limburg.
Een beknopte versie van de conclusies en aanbevelingen is te lezen in dit document (pdf, 233 KB).

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Verkenners van De Vereniging Limburg en de Provincie Limburg.

www.socialeagendalimburg.nl
www.devereniginglimburg.nl
www.facebook.com/devereniginglimburg

 

kompas Sociale Agendatekst Sociale Agenda

Foto Afdeling communicatie provincie Limburg(Volgend nieuwsbericht) »