Logeerhuis Parkstad verhuisd van Wijngracht naar Hoog Anstel

Het Logeerhuis Parkstad biedt een flexibele oplossing voor tijdelijk verblijf. Onlangs is het logeerhuis verhuisd van de locatie in de voormalige Vroedvrouwenschool (Wijngracht) naar Zorgcentrum Hoog Anstel.

Kortdurend verblijf in het Logeerhuis Parkstad kan de thuissituatie ondersteunen, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk niet voor zichzelf kan zorgen, herstellende is van een aandoening of operatie, of de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. De huisarts, wijkverpleegkundige of gemeente (afdeling Wmo) bepaalt of iemand in aanmerking komt.

De gemeente Kerkrade heeft in de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan het behoud van deze belangrijke voorziening. Wethouder Leo Jongen (Wmo): “Het is erg belangrijk dat onze burgers gebruik kunnen maken van de logeeropvang zodat mantelzorgers ontlast worden.”

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade

Geef een reactie