Verdwijnen pinautomaten groot probleem voor ouderen

De SNS-bank sluit in rap tempo pinautomaten. Na de pinautomaat in de Heerlense wijk Meezenbroek heeft de SNS-bank nu ook de pinautomaat in de Heerlense wijk Douve Weien gesloten. De regiobank naast de SNS-pinautomaat aan de Van Weerden Poelmanstraat speelde er onmiddellijk alert op in zie bijgaande foto. Saillant detail: RegioBank is onderdeel van SNS Reaal.

Na het verdwijnen van PTT-brievenbussen is de sluiting van pinautomaten – ook de pinautomaat van de Rabobank aan de Pisweg in Heerlen is gesloten – een nieuwe bittere pil voor met name ouderen. Die worden in toenemende mate afhankelijk van anderen om zaken te regelen als ze geen gebruik kunnen of willen van maken een computer. Met de gang naar brievenbus of pinautomaat wordt hen ook een belangrijk sociaal contactmoment ontnomen. Banken die eerder de pinautomaat massaal van binnen naar verplaatsten hebben daar geen boodschap aan. Een zo hoog mogelijk winstrendement is het uitgangspunt. De politiek mort maar heeft geen zeggenschap over het beleid van banken. Al probeert Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel met SNS wel nog in gesprek te komen, over het behoud van de pinautomaat in Meezenbroek. Meezenbroek, waar in de tweede wereldoorlog honderden Joodse onderduikers werden onderbracht geldt in de volksmond als de rode wijk. Sinds decennia bolwerk van de SP de leidende partij in de Heerlense politiek en ook de woonplaats van SP wethouder Peter van Zutphen. Een aantal jaren geleden betaalde de gemeente Heerlen mee aan de verplaatsing van de geldautomaat in Meezenbroek.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie