Vanaf 1 augustus is in de kruisgangen van Abdij Rolduc in Kerkrade een expositie te zien van het Kunstcollectief Vaals. De kunstwerken zijn de hele maand augustus gratis te bezichtigen.

Het kunstcollectief Vaals dat in oktober 2009 opgericht werd en een samenwerkingsverband is, dat opgezet en beheerd wordt door kunstenaars en een achterban, met als primaire doel het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars uit onze euregio.Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen wat betreft opleidingsniveau,leeftijden, ervaring, stijlvormen en disciplines, bestaat de groep uit gelijkgezinden die een zelfde doel voor ogen hebben: stimulatie van actieve kunstbeoefening en tonen van kunst in de openbare ruimte. De op dit moment aangesloten kunstenaars zijn afkomstig uit Vaals en de aansluitende (Eu)regio.

Foto website Kunstcollectief Vaals

Geef een reactie