In gesprek met Dirk Ernst uit Heerlen. Hij vertrekt in oktober voor vrijwilligerswerk naar Tanzania.

 

 

Op 9 oktober vertrekt Dirk Ernst uit Heerlen en geboren in Kerkrade voor enkele maanden naar Tanzania. Hij onderbreekt zijn loopbaan als ZZP-er en leraar in het onderwijs in Nederland om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.

 

 

 

 

Waarom ga je naar Afrika?

Ik ben begonnen als meester aan de Jan Willem Berix basisschool in Heerlen, waar ik de eerste keer in aanraking kwam met kinderen die de Nederlandse taal niet machtig waren. Daarna heb ik jarenlang les gegeven als leraar in Heerlen bij de SONT, een stichting die nieuwkomers de Nederlandse taal leerde en vervolgens bij het Arcuscollege. Daarna heb ik mij gespecialiseerd in de onderwijskunde en de orthopedagogiek en o.a. gewerkt bij Gilde Opleidingen en bij de Fontys-hogescholen. In 2009 ben ik ZZP-er geworden, ondernemers-ervaring opgedaan en ik wil graag mijn expertise inzetten in een ontwikkelingsland.

Je zegt dat je jouw expertise wilt inzetten, wat is dan jouw expertise?

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in onderwijs dat betekenisvol  is voor de leerlingen, maar ook voor de samenleving om de school heen. Dit in Nederland, maar ook in Spaans Baskenland. Fantastisch om te zien hoe onderwijs en omgeving samen kunnen gaan. Het is precies dat wat ik in Tanzania ook wil gaan doen. De plaats van actie is de Mwanza Region in Tanzania, meer in het bijzonder de Paul Bomani Secondary school. Het is een school die in een gebied ligt waar meerdere stammen gebruik maken van het onderwijs en met een opkomende middenklasse. Ik heb ook expertise opgedaan in het onderwijs zo te organiseren dat het betekenisvol voor leerlingen en de omgeving is.

Waarom dan speciaal in Tanzania?

In dit deel van Afrika wordt overleggen met elkaar en dus ook om het onderwijs vorm te geven, veel gebruik gemaakt van Ubuntu. Dit is een van origine (zuidelijk) Afrikaanse existentiële wijsheid, waarvan onze wereld veel kan leren. Het is het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Ubuntu-geest “ik ben, omdat wij zijn” (in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging: “Ik denk, dus ik besta”). Ubuntu gaat goed samen met Service-learning, een Engelstalig begrip waar (nog) geen goede  Nederlandse term voor is. Het is het onderwijs dienstbaar maken aan de sociale omgeving waar de school staat.

Wat ga je dan concreet doen?

Het project waaraan ik ga meewerken heet dan ook service-learning en Ubuntu en het levert een nieuwe methode ter bevordering van conflictoplossing, preventie en vredesopbouw.  Maar ook om het leveren van diensten aan de lokale samenleving te verbeteren, waarbij het onderwijs bijdraagt aan lokale ontwikkelingen voor een duurzame economie en het maatschappelijk welzijn. Ik doe dit samen met de STAUT universiteit van Mwanza. Kinderen krijgen op deze manier meer kansen op werk in de eigen regio. Nu trekken veel kinderen na afloop van de studie naar een grote stad en blijven de achterblijvers vaak werkeloos in eigen regio achter.

Hoe ben je aan die contacten gekomen?

Het idee van dit project is ontstaan omdat per toeval Titus O Pacho uit Tanzania op bezoek was in Heerlen bij Jenny, de weduwe van de in 2011 overleden Heerlenaar en oud-collega Paul van der Velden. Jenny had ons uitgenodigd bij Bistro Madam van Dam in Heerlen waar de eerste contacten zijn gelegd. Vervolgens hebben Titus en Ik dit verder uitgewerkt. Helaas zijn er vanuit Tanzania geen middelen om mij te betalen. Men biedt wel onderdak en maaltijden. De rest moet ik zelf bekostigen.

 

Wat gaat het dan opleveren?

Dit project helpt vooral de bevolking in de omgeving van de Paul Bomani Secondary school. Op deze school zitten 340 leerlingen, waarvan 171 jongens en 169 meisjes en door het project krijgen deze meer kansen om in de lokale omgeving van de school meer welzijn en werk te krijgen.

Van dit project maak ik een publicatie. Dit geeft andere scholen, ook in Nederland, inzage wat er voor nodig is om onderwijs betekenisvol te maken voor leerlingen en de lokale omgeving van de school op het gebied van welzijn en werkgelegenheid. Wij zoeken hier namelijk ook naar meer eigentijdse vormen van onderwijs dat betekenisvol is voor leerlingen en de omgeving. Zeg maar service-learning op zijn Nederlands. In een krimpregio als de Parkstad is het ook heel actueel. Het kan ook mooie verbindingen opleveren in de vorm van uitwisselingen.

 

Heb je hulp nodig om dit project te realiseren?

Ik doe dit vrijwilligerswerk geheel onder eigen beheer. Dat wil zeggen dat naast het verblijf, dit wordt door Tanzania geregeld, alle overige kosten ook betaald moeten worden. Om dit project te realiseren heb ik minimaal 7000 euro nodig. Mijn intentie is om 9 maanden te gaan. Vanwege Visa redenen moet ik om de drie maanden het land weer in en uit. Op dit moment heeft sponsoring al ruim 700 euro opgeleverd. Iedere bijdrage is welkom en ik heb met ParkstadActueel afgesproken dat ik iedere maand een nieuwsbericht over de voortgang van dit project met foto’s op stuur en ik zal de resultaten van het project later ter beschikking stellen aan de donateurs . Ik ben te bereiken onder telefoonnummer 06-33858921 en via mail dirk.ernst@live.nl. Het gironummer is NL37 INGB 0002989476 ovv Beter onderwijs Tanzania.

 

Nou Dirk, bedankt voor het gesprek, veel succes en we zien uit naar je berichten.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie