Zuid-Limburg voor 2e jaar op rij één van de duurzaamste toeristische regio’s ter wereld

De regio Zuid-Limburg is voor de tweede maal een duurzame toeristische trekpleister die mondiaal meetelt. Dat blijkt uit de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ die Zuid-Limburg in Cascais (Portugal) – in het museum ‘the Presidency of the Republic’– officieel kreeg. Directeur van de VVV Zuid-Limburg, Anya Niewierra, nam de felicitaties in Cascais mede namens gedeputeerde Eric Geurts (toerisme) in ontvangst. De prijs geeft de regio in de toekomst nieuwe communicatiekansen richting de toerist en recreant omdat Zuid-Limburg nu onderdeel gaat worden van een digitale duurzame kaart die op de website van de VVV gaat verschijnen.

Regio is duurzaam in meerdere opzichten 
Zuid-Limburg krijgt de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ onder andere vanwege de continue investering van alle samenwerkende partijen voor de kracht en instandhouding van ons landschap, de aandacht voor het behoud en gebruik van monumenten en voor de focus op wat ons uniek maakt als toeristische bestemming. Daarnaast wordt de regio geprezen voor de blik op de toekomst, voor wat betreft verduurzaming. Bij nieuwe bedrijven en investeringen in de provincie wordt altijd scherp gekeken naar het ‘duurzaamheidlabel’. In Zuid-Limburg wordt bovendien toekomstbestendig gebouwd, niet alleen op het gebied van milieu en energiebeheersing, maar ook met aandacht voor de veranderende wensen van een ouder wordende doelgroep, zowel bij de eigen bevolking als bij toeristen die de regio bezoeken.

Toerisme zonder grenzen 
Bij al deze toeristische duurzaamheidambities is grensoverschrijdend samenwerken de rode draad. In absolute zin houdt het Zuid-Limburgs landschap weliswaar op bij de grens, in de praktijk laat de weelderige Euregionale natuur zich niet inkapselen door fictieve scheidslijnen. Daarom is samenwerking met onze Belgische en Duitse buren van essentieel belang. Zuid-Limburg is voor de tweede keer, net als in 2016, de enige binnenlandse bestemming in Nederland die in de top 100 staat.

Succesvol vervolg op Parkstad-prijs 
In 2016 ontving de regio Parkstad Limburg al de erkenning voor beste toeristische bestemming wereldwijd, een internationale prijs die in Dallas (USA) door het World Travel &Tourism Council werd toegekend. Met name het transformatieproces dat in de regio Parkstad heeft plaatsvonden in de afgelopen decennia, werd geroemd. Gedeputeerde Eric Geurts: “Ook nu weer wordt Zuid-Limburg beloond voor haar inspanningen op toeristisch gebied. We blijven investeren in de kwaliteit van onze toeristisch-recreatieve sector, zodat we een toekomstvast product kunnen bieden. Daarbij telt het landschap, maar zeker ook het ondernemerschap.”

Meer informatie staat op www.greendestinations.info, de volledige top 100 lijst is te vinden via The www.greendestinations.org/2017-top-100/

Geef een reactie