Gebied rond de kerk in Simpelveld in een nieuw jasje

 

De Vroenhofstraat en de Pastoriestraat in Simpelveld gaan op de schop. Het hele gebied rondom de kerk krijgt een nieuwe uitstraling. 

De wegen en trottoirs worden voorzien van nieuwe verharding die past bij de rest van het centrum. Met aantrekkelijke terrassen wordt ook een impuls gegeven aan de toeristische ambities van gemeente Simpelveld.

De kwaliteit van het straatwerk rond de kerk is slecht. In de loop der jaren zijn er tal van reparaties gedaan waarbij een veelheid aan verschillende materialen is gebruikt. Dat geeft het gebied een rommelige uitstraling. Een reconstructie staat dan ook al een tijdje op de planning.

Bij het ontwerp van de nieuwe inrichting zijn de bewoners en ondernemers van de Vroenhofstraat en de Pastoriestraat nauw betrokken. Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn een aantal details in het ontwerp aangepast. Bureau Verbeek heeft met de blik van een landschapsarchitect/stedenbouwkundige naar het ontwerp gekeken. Ook van daaruit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd, met name in de groenaankleding van de reconstructie.

Omwonenden zijn eensgezind over de infrastructuur in het aangepaste plan (zie foto). Ook met de groene aankleding van de wegen kan iedereen instemmen. Uitsluitend over de bomen op het kruispunt bestaat een verschil van inzicht.
Tijdens de laatste bewonersavond zijn nog enkele suggesties gedaan. Naar aanleiding daarvan worden nog details gewijzigd waarna het ontwerp definitief gemaakt kan worden. Vervolgens start de gemeente met het opstellen van het bestek en de aanbesteding van het werk. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we in het voorjaar van 2018 met de uitvoering

Bron en Foto gemeente Simpelveld

Geef een reactie