Belangrijke stap in herindelingsproces

 

 

Vandaag kregen we bericht dat de ministerraad heeft besloten om het wetsvoorstel over de herindeling Landgraaf-Heerlen aan de Raad van State voor te leggen ter advisering. Het college van burgemeester en wethouders is verheugd met deze belangrijke stap in het proces om te komen tot een nieuwe gemeente die beter in staat is de achterstanden in dit gebied aan te pakken en zo te werken aan een betere toekomst voor de stad, de regio en alle inwoners.

Na verwerking van het advies van de Raad van State kan het wetsvoorstel naar de Tweede en vervolgens de Eerste Kamer ter besluitvorming. We zullen contact opnemen met de gemeente Landgraaf om te overleggen hoe we de voorbereidingen voor een nieuwe gemeente en een nieuwe organisatie samen vorm kunnen geven.

Het college hoopt dat het wetsvoorstel in november of december aan de Tweede Kamer aangeboden kan worden.

Geef een reactie