Wmo-cliënten tevreden over ondersteuning

 

 

Wmo-cliënten in Brunssum zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Vier van de vijf cliënten krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. 84% van de cliënten is ook tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. De hulp wordt ook als effectief ervaren: 81% zegt dankzij de ondersteuning zich beter te kunnen redden.

 

Deze resultaten staan in een cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-cliënten in Brunssum. De Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, regelt bijvoorbeeld de hulp bij het huishouden, speciaal vervoer, of aanpassingen in de woning voor kwetsbare inwoners. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek te houden. In totaal zijn voor dit onderzoek in mei/juni 2017 duizend Wmo-cliënten in Brunssum benaderd. 479 mensen reageerden, een respons van 48 procent.

Keukentafelgesprek. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste aanvragen voor Wmo-hulp betrekking hebben op problemen met vervoer (57%), gevolgd door het niet meer aankunnen van huishoudelijk werk (31%). Eén op de vijf mensen heeft problemen met wassen en aankleden. Twaalf procent ervaart eenzaamheid. Verreweg de meeste cliënten zijn tevreden over het contact met de gemeente. 82% geeft aan dat ze snel zijn geholpen. Ook over de ‘keukentafelgesprekken’ zijn de respondenten in het algemeen positief. Driekwart is tevreden over de gekozen oplossing.

Ervaringen Zes op de tien respondenten geeft aan dat de hulp die ze krijgen merkbaar effect heeft op het regelen van het huishouden. Een bijna even grote groep is dankzij de hulp mobieler geworden, zowel in huis als buitenshuis. 44% merkt dat het beter lukt om zich te wassen, te kleden en te verzorgen.

De waardering over de kwaliteit van de hulp is goed. Acht van de tien cliënten geeft aan dat ze in het afgelopen jaar de ondersteuning hebben gekregen die past bij de hulpvraag. Een even grote groep is van mening dat ze zich, dankzij deze ondersteuning, ook beter kunnen redden, terwijl 76 procent aangeeft dat er sprake is van een betere kwaliteit van leven. Voor een klein deel van de cliënten (7 tot 9%) zorgt de ondersteuning niet voor deze effecten.

Vergelijking met vorig onderzoek Het Wmo-onderzoek vond voor de tweede keer in deze opzet plaats. De resultaten zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van het vorige cliëntervaringsonderzoek, uit 2016. In beide jaren blijkt een zeer ruime meerderheid van 8 op de 10 ondervraagden tevreden over de Wmo-hulp die ze ontvangen.

Wel zijn er kleine schommelingen. Zo gaf in 2016 79% aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is, een percentage dat steeg tot 84 procent in 2017. Daarentegen lieten de effecten een daling zien. In het meest recente onderzoek gaf 81% aan dat ze zich dankzij de ondersteuning beter kunnen redden. Een jaar eerder was dat nog 84%.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie