Gemeente Meerssen neemt deel aan preventiecampagne ‘Wat staat er op het Spel?’


Wat staat er op het spel?’ is een preventiecampagne van Provincie Limburg, de politie, brandweer, Openbaar Ministerie, Enexis, RIEC en de deelnemende Limburgse gemeenten om drugshandel en de productie van wiet en synthetische drugs tegen te gaan. Ook Gemeente Meerssen neemt deel aan deze campagne.

 

Waarom deze campagne?. In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond wietteelt, drugsproductie en drugs dealen. Door drugshandel en drugsproductie verloederen buurten en voelen bewoners zich onveilig. Amateuristische elektrische installaties, aftappen van stroom en werken met gevaarlijke chemicaliën veroorzaken brand- en explosiegevaar en milieuverontreiniging. Als het gaat om milieudelicten die drugsgerelateerd geregistreerd zijn dan hebben alleen al in Limburg vorig jaar 38 drugsafvaldumpingen plaatsgevonden. In hetzelfde jaar heeft de politie in Limburg maar liefst 600 hennepkwekerijen ontmanteld.

Preventie naast een repressieve aanpak willen we ook investeren in preventie. Met deze campagne willen we mensen bewust maken van de risico’s voor zichzelf en hun omgeving, mochten zij overwegen om drugs te gaan produceren of te gaan verhandelen. Daarnaast willen we inwoners alert maken op signalen van drugsproductie en drugshandel en ze stimuleren verdachte situaties (volledig anoniem) te melden.

Wilt u meer weten? Kijk op www.watstaaterophetspel.nl om meer informatie te krijgen over de gevaren van drugs in uw buurt en signalen waar u op kunt letten. Ook voorzorgsmaatregelen voor verhuurders van panden worden hier genoemd. Uiteraard vindt u hier ook alle gegevens om zelf een verdachte situatie te kunnen melden, al dan niet anoniem.

 

Geef een reactie