Meer Limburgers aan het werk, duurzame immigratie, leven lang leren, het goede voorbeeld geven en gezamenlijke bewustwording. Limburg lanceert op 31 oktober het Aanvalsplan ’Zo WERKT Limburg!, een strategie voor een beter functionerende arbeidsmarkt . Dit aanvalsplan vraagt een brede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze lancering vormt het startpunt van een gezamenlijke uitwerking van de vijf actielijnen uit het plan.

Groei stelt ons voor uitdagingen
De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid, die de komende twee jaar met maar liefst 20.000 banen zal groeien. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors met ruim 94.000 Limburgers. Het oplossen van deze mismatch tussen vraag en aanbod op de korte termijn is een belangrijk aandachtspunt in het aanvalsplan. Daarin geeft de Provincie ook aandacht aan de lange termijn, want door onder andere digitalisering en robotisering zullen banen verdwijnen of structureel van karakter veranderen. Die ontwikkeling zal de kans op tweedeling in de maatschappij tussen hoog- en laagopgeleide mensen kunnen vergroten.

Arbeidsmarkt cruciaal voor maatschappelijke uitdagingen
Kartrekker van het aanvalsplan Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn: “Nú is het moment om door te pakken en vanuit een overkoepelend plan te investeren in duurzaam werkgever-, werknemer- en ondernemerschap. Een gezonde arbeidsmarkt is cruciaal voor maatschappelijke uitdagingen in Limburg. Denk aan klimaat en energie, woning- en cultuuraanbod, digitalisering, positieve gezondheid en sociaal-economische vraagstukken. Daarom zet heel GS zich volledig in om dit Aanvalsplan te laten slagen. Met zijn allen gaan we hier voor!’

Vijf actielijnen
Het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ kent vijf actielijnen die tezamen de breedte van de aanpak weergeven.

 1. Bewustwording
  Het is van belang om iedereen die betrokken is bij de Limburgse arbeidsmarkt bewust te maken van de opgave waarvoor we staan. Nog in 2017 komt de Provincie met een communicatieaanpak waarin via het instrument van ‘storytelling’ wordt verteld over de economische kansen die er zijn, de nieuwe eisen die deze stellen aan Limburgers en de stappen die we samen zetten om daaraan invulling te geven.
 2. In Limburg doet iedereen mee
  Het doel is om werk voor iedereen bereikbaar te maken. Zo gaat de Provincie de succesvolle ‘Limburg Aanpak’, bekend van VDL Nedcar en ‘Beej Benders’, toepassen in de zorgsector en de logistiek. Ook zal zij het Convenant Bouw Limburg breed uitrollen. Daarnaast gaat de Provincie samen met de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de stille reserves helpen naar passend werk.
 3. Here to stay: wonen, werken en leven voor Nieuwe LimburgersHet duurzaam aantrekken en inzetten van Nieuwe Limburgers (statushouders, werkverhuizers) is cruciaal voor het functioneren van de arbeidsmarkt en het realiseren van verdere economische en maatschappelijke groei. Daarom roept de Provincie actie- en expertiseteams in het leven om statushouders een duurzame plek te geven op de arbeidsmarkt: van verblijfstatus naar werkstatus. Ook zorgt zij voor een flexibele schil in de woningvoorraad om Nieuwe Limburgers en andere mensen die urgent een woning nodig hebben snel en passend te kunnen huisvesten.
 4. Lang leve het leren
  Binnen het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ ligt een belangrijke opgave voor het onderwijs. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor het behouden van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren maakt de Provincie met alle belanghebbenden afspraken over de inzet van individuele leermiddelen, komend uit het nieuwe Regeerakkoord. Daarnaast verkennen we de oprichting van een Loopbaan Ontwikkelcentrum, een virtuele ontmoetingsplek voor werkzoekenden in deze regio.
 5. Het goede voorbeeld
  De Provincie Limburg is naast aanjager van het aanvalsplan, ook subsidieverlener, opdrachtgever én werkgever. Vanuit elk van deze rollen voegt de Provincie waarde toe voor de regionale arbeidsmarkt. We zetten nog meer in op Social Return on Investment bij onze publieke investeringen, met de realisatie van arbeidsplaatsen, stages en scholing als een van de belangrijkste onderdelen.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie