Zaterdag 4 november maakt IVN Kerkrade werk van de Nationale Natuurwerkdag. Die dag is speciaal in het leven geroepen om samen lekker in de natuur bezig te zijn. De IVN Kerkrade gidst deelnemers dit jaar naar de steenberg Beerenbosch waar bomen worden gesnoeid om ruimte te creëren voor zeldzame planten zoals de Driedistel. Jong en oud zijn welkom op de excursie. Ook  voor een natje en een droogje wordt gezorgd, door IVN. Start is om 9.00 uur op de parkeerplaats bij de speeltuin Berenbos, aan de Berenbosweg in Kerkrade.

Vandaar is het een kleine tien minuten lopen naar de werkplek bovenop de steenberg. We werken tot circa 14.00 uur. De twaalf hectare grote steenberg van Beerenbosch is met 165 meter boven NAP het hoogste punt binnen de gemeente Kerkrade. Dit hoogste punt is niet natuurlijk ontstaan, maar door het storten van afvalsteen uit mijngangen van de Domaniale mijn. In 1977 werd de top van de steenberg afgehaald en een groot deel van de steenberg bedekt met een laag van 20 cm teelaarde. Ten behoeve van de recreatie werden er op verschillende niveaus plateau’s, onderling verbonden door voetpaden, aangelegd. Een echte berg is het sindsdien niet meer, eerder een soort hoog plateau met een oppervlakte van twaalf hectare dat bestaat uit jonge bossen, afgewisseld met graslanden. Hierin is in de loop van de tijd een bloemrijke vegetatie ontstaan met soorten als Wilde peen, Knoopkruid, Boerenwormkruid en de zeldzame Driedistel. Deze lokken op hun beurt weer allerlei insecten als bijen, hommels en dagvlinders aan. Om de bloemen- en insectenrijkdom te behouden, moet voorkomen worden dat de graslanden verbossen. Daarom gaan IVN en deelnemers we tijdens de Nationale natuurwerkdag aan de slag om de bomen te snoeien en zo de rijkdom te behouden. Voor gereedschap wordt gezorgd, werkhandschoenen graag zelf meenemen. Graag vooraf aanmelden via: ivn.kerkrade@gmail.com.

Foto Olaf op den Kamp

Geef een reactie