Regelmatig zien we in de media berichten over het feit dat er steeds minder soorten insecten zijn en dat de overgebleven populatie het steeds moeilijker krijgt of zelfs met uitsterven wordt bedreigd. De gemeente vindt het uitermate belangrijk (in het kader van duurzaamheid) dat we een bijdrage leveren aan het instant houden of bevorderen van insecten. Bijen bijvoorbeeld zijn nodig voor het bestuiven van planten, andere insecten zijn een belangrijke voedselbron voor vogels en andere kleine dieren.

In de begroting is structureel een bedrag opgenomen voor het verfraaien van wegbermen. Daar waar het mogelijk is, gaan we de bermen duurzaam inrichten met bloemen en kruidenmengsels die niet alleen voor verfraaiing zorgen maar ook voor een grotere biodiversiteit. Met het geld dat de Raad ter beschikking heeft gesteld, kan de gemeente jaarlijks ongeveer 1.800 m2 wegberm duurzaam inrichten.

Het mengsel zal bestaan uit meerjarige en blijvende soorten kruiden en bloemen die streekeigen zijn en geschikt voor diverse soorten bijen, vlinders en andere insecten (grotere biodiversiteit). Bij de keuze van het bloemen/kruidenmengsel worden verschillende partijen betrokken (die al de kennis hebben) zodat wij een mengsel op maat kunnen samenstellen. We houden er rekening mee dat wij minimaal of geen overlast veroorzaken bij aanliggende percelen.

In het najaar 2018 staan de volgende locaties op de planning om een strook duurzaam bloemen/kruidenmengsel aan te brengen: vlakke berm Nyswillerweg, Rolduckerweg, grasveld Schoolstraat ter hoogte van brug Groeneweg, park Zandberg en een strook op het grasveld bij de vijver achter het gemeentehuis.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie