Het Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz organiseert een Informatieavond over 2 thema’s:
– Slechthorendheid en een Speciaal gehoortoestel
– levenstestament

Datum: woensdag 10 oktober 2018
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: de Rode Beuk, Kloosterstraat 57, Simpelveld

Slechthorendheid en Speciaal gehoortoestel
Hoe erg het is om slechthorend te zijn, kunnen veel mensen, vooral ouderen, duidelijk ervaren. Ernstige slechthorendheid is nog een graadje erger. Dan kunnen de ‘gewone’ toestellen, hoe verfijnd ook, niet veel uitrichten. In de contacten met de omgeving heeft het grote gevolgen. Gelukkig zijn er voor die mensen speciale oplossingen gevonden. Een daarvan is een cochleair implantaat. Wat dat is? Een cochleus is een slakkenhuis, een deel van het oor. We hebben mevrouw Saskia Boer van de Werkgroep OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) bereid gevonden om voorlichting te geven. Een schrijftolk komt ook in de persoon van mevrouw Emma de Esch.

Het levenstestament
Over testamenten in het algemeen hebben we al verschillende keren uitgebreid van gedachten gewisseld. Deze keer gaat het  over het levenstestament. In een levenstestament geeft u volmacht aan uw partner en/of kinderen of zelfs een vertrouwenspersoon om uw financiële en medische zaken te regelen als u zelf er niet meer toe in staat bent, bijvoorbeeld bij opname in een bejaarden- of verpleegtehuis of dementie. Waarom? We willen de touwtjes graag in eigen handen houden, zo min mogelijk (erf)belasting betalen en zo min mogelijk eigen bijdrage betalen bij opname in een bejaarden- of verpleegtehuis.

 

Wolfs Knops notarissen uit Heerlen informeert u deze avond graag hierover.

 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur:  Opening

19.05 uur:  Slechthorendheid en speciaal gehoortoestel door mw Saskia Boer.

20.00 uur:  Pauze. Koffie/ thee. Gratis, met dank aan de vrijwilligers.

20.15 uur:  Het levenstestament door Wolfs Knops Notarissen, Heerlen.

21.30 uur:  Sluiting.

Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staan busjes van Taxi van Meurs gratis voor u klaar. Meldt u zich wel op tijd aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk maandag 8 april (tel. 045 5442877). Mocht u achteraf verhinderd zijn om gebruik te maken van het gratis vervoer, dan graag afmelden bij Taxi van Meurs (tel. O45 5442776).

 

Geef een reactie