Simpelveld investeert volop in leefbaarheid en toerisme

 

Begroting 2019 en meerjarenraming laten gezond financieel beleid zien

Gemeente Simpelveld timmert goed aan de weg. In de begroting 2019 is extra budget vrij gemaakt voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, wegen, het vergroenen van de kernen en de realisatie van extra speelplekken. Bovendien is 2,5 miljoen euro opgenomen als gemeentelijke bijdrage in de herinrichting van de kern Bocholtz. Alle wensen vanuit het nieuwe coalitie-akkoord zijn financieel vertaald. En er is geld achter de hand voor mogelijke tegenvallers in het sociale domein. Ondanks al die extra uitgaven is het Simpelveld wederom gelukt om een sluitende begroting te presenteren, ook voor de komende jaren. Daarbij is het niet nodig om de lokale lasten extra te verhogen. Er is slechts sprake van de reguliere jaarlijkse indexering.

Jarenlang heeft gemeente Simpelveld de tering naar de nering gezet en daar plukt ze nu de vruchten van. Burgemeester Richard de Boer: “Net als andere gemeenten heeft ook Simpelveld uitdagingen, onder andere in het sociale domein. Er wordt altijd geroepen dat kleine gemeenten die extra taken door de decentralisaties niet aan kunnen. Maar mogelijke tegenvallers hebben we nu al verwerkt in de begroting voor de komende jaren. We doen het uitstekend. Wij hebben onze zaken geregeld, zoals het past bij een landelijke gemeente: solide, dorps, kleinschalig en vaak heel persoonlijk. Terwijl we bovenlokale zaken slim hebben georganiseerd, bijvoorbeeld binnen de stadsregio Parkstad Limburg. Die aanpak werpt zijn vruchten af. We hebben een stabiele en solide financiële positie en voldoende middelen om te investeren in de leefbaarheid en veiligheid in de beide dorpskernen.”

In de begroting is 2,5 miljoen euro opgenomen als gemeentelijke bijdrage in de herinrichting van de kern Bocholtz. De overige middelen die nodig zijn om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten en de verblijfskwaliteit te verbeteren, moeten van derden komen zoals de Provincie en Parkstad.
Eind 2016 heeft de gemeenteraad een bedrag van circa 4 miljoen uit de algemene reserve gehaald om te investeren in de leefomgeving van Bocholtz en Simpelveld. Dat bedrag blijft nu volledig beschikbaar voor de overige fysieke projecten zoals de aanpak van de stationsomgeving van ZLSM, de herinrichting van uitzichtpunt De Huls, de aanleg van fietspaden als de Leisure Lane en de Kalkbaan en het opknappen van dienstencentrum Op de Boor. Burgemeester De Boer: “Al die investeringen moeten bijdragen aan een aantrekkelijke, toeristische gemeente. Toerisme en economie zijn met elkaar vervlochten. Een hoger aantal bezoekers zorgt ook voor meer omzet bij onze ondernemers, wat op de langere termijn bestaanszekerheid en dus de leefbaarheid in de kernen ten goede komt.”

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie