Op maandag 11 februari verzorgt dhr. Ir. Wiel Schins bij het Natuurhistorisch Genootschap een geologische lezing over de Maas en het eiland van Ubachsberg. Dr.ir. Wiel Schins is voorzitter van de ned. Geologische Vereniging afd. Limburg. Deze start om 20.00 uur in café Wilhelmina aan de Akerstraat 166 te Kerkrade. De entree is vrij. 

Vanaf de tijd dat Zuid-Limburg een vlak gebied was, ongeveer 12 miljoen jaar geleden, heeft de Maas vrij spel gekregen. De rivier vormde uiteindelijk in geheel Limburg het landschap zoals we dat nu kennen. Bij de beschrijving van de historie daarvan moeten we goed onderscheid maken tussen de verschillende stadia, beginnend met de Oermaas, via de Oostmaas naar de Westmaas. Het stukje land dat we aanduiden als Eiland van Ubachsberg heeft daarbij een bijzondere rol gespeeld. Waar nu de machtige windmolen van Vrouwenheide het beeld bepaalt, is de oorspronkelijke geologische opbouw bewaard gebleven. Wiel Schins onthult de geschiedenis van de gesteenten, die de Maas in dit gebied heeft neergelegd.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie