AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, hun familie en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij autisme.

Bijeenkomsten vinden elke derde donderdagavond van de maand plaats van 19.30u tot (uiterlijk) 21.30u in het Wijksteunpunt Heerlerbaan, Peter Schunckstraat 340A 6418 XL Heerlen. (Lage gebouw voor flats).

Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema’s hebben o.m. betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

Uitnodiging

Bij deze nodigen wij u uit voor AUTI-TREFF op 21 februari 2019. Op deze avond willen wij met u in gesprek gaan over het onderwerp: mantelzorger zijn voor mensen met autisme, kan dat en wat houdt dat in? Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor het belang van ondersteuning voor mantelzorgers. Maar geldt dit ook voor ouders/naasten van mensen met autisme? Zien zij zichzelf wel, in de ondersteuning die zij aan hun kind/naaste bieden, als ‘mantelzorgers’. Wordt deze ondersteuning door de omgeving als mantelzorg gezien? Bij mantelzorg wordt immers vaak alleen gedacht aan zorg en ondersteuning aan ouderen.

Geef een reactie