De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert op woensdag 15 mei 2019 om 14.00 uur in de Luciushof een lezing over Valpreventie.

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst ‘valpreventie’. Voor leden is deze bijeenkomst gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). Niet‑leden zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen een kleine bijdrage van € 3,00

De lezing duurt ongeveer twee uur. Er is een pauze waar gratis een kop koffie of thee wordt aangeboden door het bestuur van de KBO- Heerlen Stad.

Valpreventie. Om ouderen zo comfortabel en zelfstandig mogelijk te laten wonen is het belangrijk aandacht te hebben voor hun woning(inrichting) en gewoontes. Val ongevallen gebeuren vaak in de thuissituatie en kunnen vervelende gevolgen hebben. Botdichtheid neemt af. Wat de kans op botfracturen verhoogt. Daarbij verandert de neurale aansturing. Met als gevolg: lagere reactiesnelheid. Door kleine aanpassingen te doen in de woning en aandacht te hebben voor conditie en gewoontes, kunnen valincidenten voorkomen worden.

Leo Thomas verkent samen met u uw eigen situatie en geeft belangrijke tips.

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie