Eenmalige subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen tot € 10.000,- subsidie krijgen voor ideeën die een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke problemen of knelpunten in de samenleving. Het idee moet passen in één van deze thema’s: ‘Diversiteit en inclusie’, ‘Positieve gezondheid’ of ‘Samen voor de stad’. Meedoen kan van 15 juni tot en met 1 september 2019. De ideeën kunnen ingediend worden via www.maastrichtdoet.nl/onsidee.

 

Deze flexibele subsidies (of ‘tenders’) zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies. De subsidies zijn verbonden aan thema’s die aansluiten bij de speerpunten van het gemeentelijke beleid. Ook vrijwilligersorganisaties hebben deze als belangrijke maatschappelijke thema’s benoemd.

Wethouder Mara de Graaf (Wmo, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit): ‘Ik zie dagelijks dat Maastrichtse vrijwilligers barsten van goede ideeën om nieuwe activiteiten op te zetten die bijdragen aan een sociale en saamhorige stad. Maar het is niet altijd gemakkelijk om die activiteiten ook écht op te zetten. Met deze subsidie geven we onze vrijwilligersorganisaties een steuntje in de rug.’

Thema’s. Het thema ‘Diversiteit en inclusie’ gaat over het samenleven in Maastricht. Samenleven in de volle diversiteit van onze moderne maatschappij, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, ongeacht afkomst, ras, geloof, kleur, geaardheid, leeftijd, beperkingen, opleiding of werk.

‘Positieve gezondheid’ is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren en dat elk individu goed kan functioneren in zijn eigen leefomgeving.

Met het thema ‘Samen voor de stad’ stimuleren we (vrijwilligers)organisaties om samenwerkingen aan te gaan of verder te ontwikkelen, om zo samen Maastricht tot een leefbare stad maken. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties staan er namelijk niet alleen voor.

 

Aanvragen. Meer informatie over de thema’s en aanvragen is te vinden op www.maastrichtdoet.nl/onsidee. Na  opmerkingen en vragen van vrijwilligers is dit jaar het aanvraagformulier verduidelijkt en ingekort. Zo is het aanvragen verder vergemakkelijkt. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunnen vrijwilligersorganisaties altijd contact opnemen met hun vaste contactpersoon bij de gemeente Maastricht.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie