Foto Bij een afgekoppelde regenpijp wordt het hemelwater afgevoerd naar de tuin in plaats van naar het riool.

 Eind mei is in de regio Parkstad de campagne Waterklaar van start gegaan. Met deze vierjarige campagne willen de acht gemeenten van Parkstad hun inwoners, bedrijven en organisaties waterbewust maken. Dit om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Het doel van de campagne Waterklaar is iedereen te stimuleren om de regenpijp af te koppelen van het riool zodat regenwater ten goede komt van de tuin en het grondwater. Daarvoor heeft ook de gemeente Kerkrade  subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 

Subsidie voor Kerkraadse woningeigenaren. Vanaf 1 juli 2019 kunnen woningeigenaren in Kerkrade gebruik maken van deze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. De gemeente zet hiervoor eigen expertise in. Een adviseur van de gemeente bekijkt samen met de woningeigenaren welke mogelijkheden er zijn voor het afkoppelen en adviseren hen bij het maken van een keuze.

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): “Afkoppelen is altijd maatwerk. Factoren als de beschikbare ruimte, de opbouw van de bodem en de grondwaterstand kunnen op iedere locatie verschillend zijn. Gedegen kennis van de plaatselijke omstandigheden is onmisbaar, daarom kiezen wij als gemeente voor het inzetten van lokale deskundigheid bij het adviseren van de woningeigenaren.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.waterklaar.nl/parkstad

Op deze campagnewebsite is ook meer informatie te vinden over het afkoppelen en vasthouden van regenwater.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal voorwaarden. Het gaat om private, bestaande woningen die nog aangesloten zijn op het riool waarvoor maatregelen getroffen worden om het water op eigen terrein vast te houden. Voor de verschillende maatregelen kan de bijdrage oplopen tot 10 euro per m².

Foto’s Gemeente Kerkrade

 

 

Geef een reactie