Brunssum reserveert 1 miljoen voor gevolgen coronacrisis

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen om 1 miljoen euro te reserveren om de gevolgen van de coronacrisis voor de Brunssumse gemeenschap op te vangen.

 

Het voorstel is om het bedrag beschikbaar te stellen uit het voorlopige positieve resultaat over 2019 van bijna 2 miljoen euro.De criteria voor toekenning van de extra middelen zullen in overleg met de gemeenteraad vastgesteld worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met de regelingen die van rijkswege getroffen worden.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie