Hoofdmenu

Openstelling horeca per 1 juni 

 

Sinds de aankondiging van Premier Rutte dat in principe per 1 juni de horeca en de terrassen weer open gaan, wél rekening houdend met onder andere de maatregel van 1,5 meter afstand, krijgen wij vragen van ondernemers over onder andere de regels van de openstelling en in sommige gevallen de (mogelijke) uitbreiding van hun terras. Wij informeren u graag over de stand van zaken.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) werkt aan een nieuwe noodverordening waarin de maatregelen van het Rijk worden verwerkt. Deze verwachten wij nog deze week. Landgraaf volgt hetgeen dat in de noodverordening van de VRZL zal staan. Vooralsnog kunnen horecaondernemers het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland » (KHN) volgen, dat op de website van KHN te downloaden is. Dit kan helpen bij het vorm geven van de te nemen maatregelen. We plaatsen hierbij wel de opmerking dat de gemeente zal handhaven op basis van de noodverordening, niet op basis van het protocol van de KHN. Omdat de noodverordening nog niet is vastgesteld, kan nu nog niet beoordeeld worden of het protocol volledig in lijn is met de noodverordening.

In afwachting van deze nieuwe noodverordening kunnen wij helaas op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden. Wij hebben er echter begrip voor dat u, als ondernemer, hierop niet wilt wachten. Heeft u vragen over wat wel en niet is toegestaan per 1 juni? Meld u dan bij de gemeente. Dit kan telefonisch via het nummer 14 045 of per e-mail aan gemeente@landgraaf.nl. Wilt u een uitbreiding van uw terras realiseren of heeft u een andere aanvraag die niet binnen uw huidige vergunning past, stuur dan een e-mail naar gemeente@landgraaf.nl en voeg uw verzoek, liefst aangevuld met goede tekening met de gewenste indeling, bij.

Wij streven er uiteraard naar om alle (aan)vragen zo snel als mogelijk te kunnen afhandelen, zodat u zo spoedig mogelijk duidelijkheid heeft. Wij zijn echter gebonden aan de regelgeving vanuit het Rijk en vanuit de Veiligheidsregio, die wij zoals gezegd nog niet ontvangen hebben. Zoals gebruikelijk doen wij wat in onze macht ligt, met in achtneming van de regelgeving, om een en ander mogelijk te maken voor onze ondernemers.

LET OP: De rijksoverheid maakt onderscheid tussen commerciële horeca en para-commerciële horeca behorende bij sportclubs (de sportkantines). Deze laatste categorie mag nog niet openen.

Foto Gemeente Landgraaf(Volgend nieuwsbericht) »