Aanmelden voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool ook na 1 juni mogelijk

 

Studiekiezers kunnen zich ook na 1 juni nog aanmelden voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool. Belangrijk is wel dat studiekiezers dit zo spoedig mogelijk doen. Uitzondering hierop zijn opleidingen die een selectieprocedure hanteren: hiervoor is de aanmeldtermijn reeds gesloten.

 

Versoepeling. Als gevolg van de coronacrisis heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de regels voor de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo aangepast. Hierdoor is het voor bepaalde studenten mogelijk toch te starten met een opleiding bij Zuyd, zonder volledige diplomering of zonder voldaan te hebben aan alle toelatingsvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mbo-student die door de coronacrisis nog een of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september.

Extra hulp bij studiekeuzestress . Scholieren die nog twijfelen over hun studiekeuze kunnen terecht bij online hulp bij studiekeuze op de website van Zuyd. Zij kunnen hier bijvoorbeeld een gratis studiekeuzeadviesgesprek aanvragen, een studiekeuzetest invullen en/of chatten met studenten. In een studiekeuzeadviesgesprek wordt samen met de scholier gekeken welke studierichting of opleiding(en) het beste passen bij de scholier.

Extra aandacht voor nieuwe en uitgaande studenten.Door de coronacrisis kan het zijn dat nieuwe studenten die vanuit het voortgezet onderwijs of het mbo komen (maar bijvoorbeeld ook studenten die in hun laatste jaar zitten), extra behoefte hebben aan begeleiding. Daarom biedt Zuyd extra aandacht voor studenten die in deze situatie zitten. Tegelijkertijd werkt Zuyd samen met de Universiteit Maastricht om de overgang vanuit het hbo naar de universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook de studeerbaarheid van opleidingen staat hoog op de agenda. Zo wordt met het programma Succesvol studeren er scherp op gelet dat een opleiding wel ‘te doen’ moet zijn voor een student.

Aantal aanmeldingen gestegen. Wat betreft aanmeldingen in het hbo hebben zich landelijk tot 1 juni 2020 1,6 procent meer studenten aangemeld. Bij Zuyd is het aantal aanmeldingen in deze periode met 2,8 procent gestegen. Vergeleken met de officieuze deadline van vorig jaar (1 mei) zijn er landelijk 4,3 procent meer aanmeldingen. Bij Zuyd is er in deze periode sprake van een stijging van 7,3 procent. Belangrijk hierbij is dat het om aanmeldingen gaat en (nog) niet om inschrijvingen. De werkelijke instroom en inschrijvingen in het hoger onderwijs worden zoals gebruikelijk grotendeels bekend in september-oktober.

Meer informatie? Ga naar Studeren bij Zuyd

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie