Afgelopen jaar streek de grootste flamingokolonie van Europa neer in GaiaZOO. Een groep van maar liefst 400 grote flamingo’s maakte hun intrede in de Kerkraadse dierentuin. Het ruime verblijf biedt echter ruimte voor nog veel meer flamingo’s… Het was even afwachten of de groep dit jaar al voor nageslacht zou zorgen, maar geduld wordt beloond. De afgelopen weken kropen namelijk de eerste kuikens uit het ei. Er wordt op nog zo’n 30 eieren gebroed, dus de verwachtingen voor een heuse geboortegolf zijn hoog. De flamingo’s hebben hun nesten perfect gebouwd onder het raam van het Flamingo | Uitsig.

Paringsdans. In het wild leven grote flamingo’s in enorme kolonies van tot wel 100.000 koppels. Voorafgaand aan het broedseizoen vindt een prachtige paringsdans plaats waarbij duizenden flamingo’s synchroon met elkaar bewegen. Tijdens deze paringsdans selecteren ze hun partner voor het komende broedseizoen. Grote flamingo’s broeden één keer per jaar. Ze bouwen hun nesten van klei en modder totdat er een kegelvormig nest ontstaat. Op de bovenkant van het nest wordt een kleine uitholling gemaakt waarin elk koppel één ei legt. De ouders wisselen elkaar af tijdens het broeden zodat ze beiden de gelegenheid hebben om voedsel te zoeken.
 
Drukte van belang. Wie tussen de groep op zoek gaat naar roze vogels moet even goed opletten. De kleine kuikens hebben namelijk nog grijze donsveren. Ook de snavel ziet er anders uit dan de snavel van een volwassen flamingo. Flamingokuikens hebben een kleine en rechte snavel. Het duurt ongeveer 2 maanden totdat de bijzondere snavel is uitgegroeid tot de karakteristieke vorm. Hierdoor kunnen ze nog geen voedsel uit het water filteren zoals hun ouders. Voor het opvoeden van hun kuikens werken de grote flamingo’s samen. Al enkele dagen na het uitkomen worden de kuikens samengevoegd in een zogeheten ‘crèche’. Grote groepen kuikens worden hier samen in de gaten gehouden door meerdere volwassen flamingo’s zonder eigen jong. Zo kunnen de ouders op zoek naar voedsel terwijl hun kuiken in de gaten wordt gehouden.
 
Adopteer een flamingo. In juni 2019 startte het Jaar van de Flamingo. De kleine flamingo in Zuid Afrika heeft namelijk hulp nodig. De kleine flamingo is het kleinste neefje van de grote flamingo, die in GaiaZOO te zien is. Wereldwijd neemt het aantal kleine flamingo’s al jaren af. Door extreme droogte gingen in Zuid-Afrika begin 2019 bovendien vele duizenden eieren en kuikens dood. Een jaar lang werden activiteiten in de ZOO georganiseerd en samen met de actie “Adopteer een Flamingo” werd maar liefst € 15.000,- bijeen gebracht! Met dit geld doet Birdlife South Africa onderzoek om de kleine flamingo te behouden. Wil jij ook een steentje bijdragen? Adopteer dan een flamingo! Dankzij jouw steun wordt de toekomst van duizenden in de steek gelaten flamingokuikens in Zuid-Afrika zeker gesteld!

Geboortegolf in de ZOO.
Er werden de afgelopen weken ook al jongen geboren bij de doodshoofdapen, dwergnijlpaarden, geelborst capucijnapen, rendieren en muskusossen.

Foto en Film GaiaZoo

Geef een reactie