De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen.

De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Aardgas is een fossiele brandstof die op raakt en bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook in Landgraaf denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n tijdspad heet de Transitievisie Warmte.

 

Denk u mee?.Een onderdeel van die Transitievisie Warmte is de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). In deze monitor vragen we alle inwoners van Landgraaf mee te denken over wonen zonder aardgas. Vanaf vrijdag 6 november ontvangt u een brief in de brievenbus met een verwijzing naar die monitor. Daarin staan vragen zoals onder andere:

  •  gebruikt u aardgas in uw huis?
  •  wat het voor u zou betekenen als de gaskraan dichtgaat?

Uw antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van deze monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Landgraaf.

Wilt u meer weten over de Transitievisie Warmte? Kijk bij Duurzaam Landgraaf.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie