Hoofdmenu

Vernieuwend volwaardig Voortgezet Onderwijs in Kerkrade: hoe staat het ervoor?

 

Eind september 2020 hebben we u verteld dat de gemeente van plan is om weer volwaardig Voortgezet Onderwijs in Kerkrade terug te brengen. Hierbij gaat om een openbare school voor vmbo-t – havo – vwo met een vernieuwend concept. In oktober hebben we al steun gevraagd voor ons plan. Er zijn enkele maanden verstreken. Hoe staat het er nu eigenlijk voor? En wat gaat er de komende maanden gebeuren?

 

Klankbordgroepen en denktank.U kunt zich voorstellen dat er heel wat stappen moeten worden gezet voordat we in oktober van dit jaar officieel een aanvraag kunnen doen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om met ons mee te denken hebben we twee klankbordgroepen en één denktank opgericht. Er is een klankborgroep burgers en één met raads- en commissieleden. De hulp en inbreng van de verschillende groepen is zeer welkom en nuttig.

In onze communicatie hebben we steeds gesproken over het vernieuwende onderwijsconcept van Het Martin Buber. Maar wat houdt dit nu precies in? Hieronder zullen we in het kort enkele zaken benoemen.

 • Het kind staat centraal en krijgt alle mogelijkheden zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen leren om zelf te denken en zelfvertrouwen te krijgen.
 • Er is niet alleen aandacht voor de verplichte lesstof, maar ook veel tijd en aandacht voor de eigen ontwikkeling van het kind. Dit maakt dat het kind later beter weet, wat bij hem/haar past.
 • Vanuit school is niet alleen aandacht voor het kind, maar ook voor het kind in zijn/haar gezin en omgeving. Waar nodig en gewenst kan de school het kind en zijn/haar gezin en/of omgeving hierin coachen.
 • De leraar is ook coach. Elke leerling is uniek en heeft één coach die hem of haar goed kent, volgt en ondersteunt.
 • Een op maat gemaakt eigen leertraject, coaching en het leren en ervaren in de praktijk in de stad Kerkrade, dat het kind het leuk vindt om te leren.
 • De stad is de school. Kinderen leren niet alleen van achter hun schoolbankje in de klas, maar gaan ook regelmatig actief en onder begeleiding de stad in om te leren en ervaringen op te doen. Zoals een restaurant bezoeken om gezond te leren eten, biologie leren in het bos of GaiaZOO, schilderen met een kunstenaar of mee kijken in een bejaardenhuis.
 • Kinderen gaan elke dag tussen 8.30 en 17.00 uur naar school, maar zijn dan ook helemaal klaar en hoeven thuis niets meer te doen.
 • Er is geen jaarklassensysteem, leerlingen van verschillende onderwijsniveaus zitten gemixt met elkaar in de klas en leren van elkaars verschillen. Kinderen leren met elkaar samenwerken en in verschillende situaties gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het diploma dat ze krijgen, wijkt dus niet af van een andere school. Alleen de weg er naar toe is anders.

Binnenkort hopen we u een betere indruk te kunnen geven van ‘een dag op Het Martin Buber’ door middel van een animatie. We willen ook al aankondigen dat we gaan starten met een digitale nieuwsbrief waar iedereen zich voor kan inschrijven. Wordt vervolgd.

Graag lichten we de globale planning nog even toe voor het project.

 • Tussen 1 juli en 15 oktober 2021 kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar hun belangstelling kenbaar maken. Om een nieuwe school te kunnen beginnen, geeft het ministerie aan hoeveel belangstellingsmeldingen er moeten zijn voor 15 oktober. Het gaat om 665 meldingen, verdeeld over vmbo-t – havo – vwo. Hebben we die niet, kunnen we voor 1 november ook geen aanvraag doen. Medewerking van deze ouders is dus erg belangrijk. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug.
 • Zodra we het aantal halen, gaat voor 1 november de aanvraag naar het ministerie.
 • Voor 1 juni 2022 krijgen we bericht of we kunnen starten met de nieuwe school.

Zo ja, dan starten we officieel in het schooljaar 2023/2024. Dit lijkt heel lang, maar het kost nu eenmaal veel tijd en werk om alles goed voor te bereiden.

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno