Hoofdmenu

Prinselijke hoogheden Stadsdeel Heerlerheide c.q. Groeët Ghen Heij, blijven in “functie”

 

Nog slechts enkele nachtjes slapen en dan breken eigenlijk de jaarlijkse traditionele “Drie Dolle Dagen” aan. Zoals bekend is de betekenis van deze drie woorden gerelateerd aan carnaval, ook wel omschreven als Vasteloavend.. Dit dan tot aan Aswoensdag waarna vervolgens de Christelijk getinte Vastentijd tot aan Pasen volgt. Maar door de, nu al gedurende één jaar, voortdurende Corona pandemie zal er officieel geen viering van het carnavalsfeest gehouden worden. Dus geen zittingen, recepties en optochten etc. Carnaval zal dit jaar in meerderheid aangewezen zijn op een digitale (thuis)-viering. Het is niet anders. In dit kader zijn er dan ook heel wat alternatieve vasteloavends ideeën bedacht om toch het gevoel van carnaval, weliswaar met inachtneming van de maatregelen van de overheid/RIVM, te kunnen beleven. Maar bij alles moet de nadruk gelegd worden en blijven op de gezondheid, c.q. voorkomen van besmettingen en is het zaak om de 1.5 mtr onderlinge afstand in acht te nemen.

Door deze bijzondere omstandigheden hoeven alle prinsen/prinsessen (voor zover dat zij het zelf willen) als gevolg van de Covid-19, niet officieel af te treden. M.a.w. de begeerde scepter, als teken van hun “macht”, blijft in hun “bezit” omdat door schrappen van alle carnavalsactiviteiten voor hen geen opvolgers werden uitgeroepen, laat staan van installeren. Natuurlijk hadden ook zij het anders gewild. Zij mogen nu aanblijven tot het nieuwe seizoen 2021-2022 in de hoop dat er dan weer een normaal leven zal zijn. Wie hoopt dit niet?

Omdat door alle afgelastingen van het carnaval dientengevolge ook voor deze redacteur, in tegenstelling tot vele jaren voor de Covid-19 uitbraak, weinig carnavalsteksten gemaakt konden worden, is het idee ontstaan om als dank en hommage voor alle prinsen/prinsessen van Groot Heerlerheide  ook wel aangeduid als Groeët Ghen Heij, nogmaals hun door deze redacteur geschreven proclamatie verslaggeving in herinnering te brengen. Hoogheden en lezers van ParkstadActueel veel leesgenot gewenst met toch een beetje: Alaaf en blijf gezond.

Prins Colin l-C.V. de Bokkeriejesj

Aan het seizoen motto: “Lèëf vuur de vasteloavend” van C.V. De Bokkeriejesj (anno 1898) van Groeët Ghen Heij werd zondag 5 januari 2020 op grootse wijze dan ook nader gestalte gegeven. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want op het “vasteloavendsmenu” stond immers, weliswaar als symbolisch te omschrijven een heel lekker en smakelijk toetje gelijk het allerbeste diner wat maar te bedenken valt. Uiteraard geen diner, maar wel de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe prinselijke (optocht)-hoogheid van Groeët Ghen Heij 2020. Vanzelfsprekend vond dit plaats in narrentempel Corneliushuis, ook wel aangeduid als carnavalswalhalla.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hadden de Bokkeriejesj het aanvangstijdstip om diverse redenen vervroegd van 16.11 uur naar 14.11uur. Dus was al heel vroeg de proclamatiesfeer te proeven, zeker door de geweldige muzikale ondersteuning van de band Tiroler Ohne Berge. Naarmate de “Wiezers van de klok” doortikte richting tijdstip, weliswaar nog enkele uurtjes verwijderd van de bekendmaking van de nieuwe heerser, liep de narrentempel niettemin goed vol, zodat de “vasteloavendstemming” er al goed in kwam te zitten.

Overigens zouden de Bokkeriejesj, de Bokkeriejes niet zijn als zij geen raad zouden weten met de overbrugging, hoe gezellig ook, naar het daadwerkelijke tijdstip dat de nieuwe heerser zich zou gaan presenteren. Integendeel zelfs. Daarvoor voerde zij, o.l.v. een goed van de (dialect)-tongriem zijnde, opperbok Patrick Dortant een aantal gerichte plichtplegingen door. Overigens waren er bij de Bokkeriejesj maar liefst 10 jubilarissen om in het zonnetje gezet te worden.

 

Niet vergeten dat tussen de plichtplegingen etc. band Tiroler Ohne Berge zorg droegen voor een opperbeste muzikale atmosfeer. De laatste plichtpleging voor de komst van de nieuwe heerser was het moment dat jubileumprins Ivo Wijnen afscheid moest nemen. Dit afscheid was barsten vol emotie en tot tranen bewogen bij Ivo. Hij mocht genieten van een geweldig seizoen waar hij door zijn optreden, overal heel Vasteloavends goodwill kweekte. Bokkeriejes en Groeët Ghen Heij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd.

Na al deze ceremoniële handelingen werd het hoog tijd dat de nieuwe heerser zich zou gaan presenteren. Opperbok Patrick Dortant gaf hiertoe het sein. Inmiddels had orkest Tiroler Ohne Berge afscheid genomen en was het rode doek op de bühne neergelaten. Vervolgens kwam een vermomd gezelschap met een draagbare kist de zaal in om op de bühne plaats te nemen, want zo nam iedereen aan daar zat de nieuwe heerser 2020 in. Mispoes dus, want er sprong een Bokkeriejesj raadslid uit. Op het verkeerde been gezet was dus gelukt. Maar toen…ging het rode doek omhoog en zie op de bühne speelde band Tiroler Ohne Berge de geweldige en wereldberoemde Bokkeriejesj prinsenmars.

Wie was overigens de drummer in prinsenpak die achter glas zijn drumstokken hanteerde dat het een lieve lust was? Juist het betrof Colin Falize die als prins Colin l tot aan Aswoensdag zal regeren over zijn onderdanen in Groeët Ghen Heij en op carnavalsmaandag zijn triomftocht zal maken tijdens een van Limburgse mooiste optochten die van Groot Heerlerheide. De nieuwe prins is 23 jaar, stamt uit de muzikale en carnavalsfamilie Falize. Zijn vriendin is Kiki. Vader Marcel is slagwerker bij het Johan Strausorkest van André Rieu en moeder Nicole was in 2011 prinses bij DG. De Geête. De familie Falize is ook nauw betrokken bij Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heerlen (Heksenberg). Maar liefst 4 adjudanten, t.w. vader Marcel Falize, schoonvader Math Beckers, vriend/peetoom Richard Hofland en vriend Sander Frissen, zullen hem bij bijstaan. Kortom, Groeët Ghen Heij mag weer trots zijn op deze geweldige keuze en muzikale kanjer: prins Colin l Falize.

 

Prins Patrick lll-D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein

Zaterdag 11 januari 2020 betekende voor de 32 jarige Patrick Rieke, bijgestaan door zijn charmante, joviaal en enthousiast overkomende echtgenote Michelle Rieke Balota, een grootse aparte nieuwe mijlpaal in zijn/hun leven.

Niet zo verwonderlijk, want op deze 2e zaterdag van het nieuwe jaar 2020 werd Patrick, in een overvolle en stemmingsvolle narrentempel het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Hei Grindelweg, immers uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd als nieuwe 49e prinscarnaval in Sjpasseberg/Heksenberg onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Dat hij de prins is die het getal 3 achter zijn naam heeft staan is gelegen in het gegeven dat in 2004 Patrick l (Kleijkers) als jubileumprins 3x 11 jaar en in 2017 Patrick ll (Meulenberg) hem voor gingen.

De wijze waarop hij zich op de genoemde 11e januari in volle overgave enthousiast presenteerde aan de carnavalsvierders deed toen al vermoeden dat de keuze van de prinsencommissie met stip de juiste is geweest. Deze stellingname is dan ook op het moment dat we dit artikel, vrijdag 14 februari 2020 schrijven, nog steeds van toepassing. Sterker nog, de afgelopen periode heeft Patrick bewezen uit het juiste carnavalshout gesneden te zijn. Ook dit heeft natuurlijk een reden. Hij stamt immers uit een hecht carnavalsgezin. Vader Funs waren immers al in 2001 en broer Bernd in 2007 prins bij de D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein (HVV), waarbij zeker niet moeder Jeannette Rieke vergeten mag worden

 

Maar vooraleer Patrick zich daadwerkelijk officieel kon presenteren als nieuwe prinscarnaval van Sjpasseberg/Heksenberg gingen er heel wat maanden aan vooraf, of eigenlijk ook onofficieel een aantal jaren, zo bleek uit het gesprek dat schrijver dezer donderdag 13 februari in alle rust met hem voerde. Het bleek namelijk dat hij tijdens het prins zijn van broer Bernd al voorzichtig hierover “gepolst” werd. Hierbij viel dan ook de bewering: wellicht ooit wel. Dat was destijds niet aan dovenmansoren gezegd, zo blijkt nu anno 2020 dus. Ergens in 2019 vroeg echtgenote Michelle spontaan of hij ook wel eens prins wilde worden. Antwoord van Patrick: “wel willen, maar moet wel gevraagd worden”. Zo gezegd, zo gedaan dus.

Michelle kreeg daarna een mail van de heren van de prinsencommissie voor het telefoonnummer en e-mailadres van Patrick. Daarna ging het eigenlijk in een “stroomversnelling” en volgde in Valkenburg het “sollicitatie”-gesprek met Ton van Schaaik en Willy Berends. Natuurlijk met de cruciale vraag of hij prins 2020-2021 wilde worden. Uiteraard werden, logischerwijze, aansluitend over en weer informatie vragen gesteld. Uiteindelijk werd nadien, tot grote tevredenheid van de prinsencommissie, door Patrick met Michelle aan zijn zijde het fiat gegeven om prins te worden. Maar vanaf die tijd werden de voorbereidingen “bloedserieus”. Ook vader Funs en moeder Jeannette waren ingenomen met hun a.s. prinselijke zoon. Bij Patrick leefde echter toen al de gedachte om zijn beste vriend Henry Hagedoorn te vragen om zijn adjudant te worden. Deze vraagstelling vond plaats tijdens een Open Dag op het werk van Henry. Wel verrast, maar zeker volmondig stemde Henry toe.

Uiteraard moest er ook rekening gehouden worden met de werkgever van Patrick t.w. Hermans Elsloo van der Kreeke. Bij deze firma vervult hij immers de functie van uitvoerder. Met veel dank wil Patrick kwijt dat zijn werkgever veel begrip toonde en alle medewerking gaf zodat Patrick als prins uitstekend kan functioneren. Klasse toch. Vervolgens brak er, zoals bij iedere potentiele prins, de zorg voor de aanschaf prinselijke outfit aan. In Venlo werd de prachtige steek besteld en de veren bij Salon Roger in Maasmechelen. Maar de moeilijkste periode was ongetwijfeld de enkele maanden van geheimhouding. Niet “netjes” natuurlijk, maar Patrick werd “veroordeeld” om te liegen en zelfs enkele dagen “vluchten” op een korte skivakantie.

Maar langzaam maar zeker kroop de datum 11 januari naderbij. Op genoemde zaterdag, de dag van de proclamatie was Patrick best zenuwachtig en eten was er eigenlijk niet bij. Echtgenote Michelle hield op deze dag echter haar verjaardag voor familie en vrienden, zijnde eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Niemand had weet dat Patrick enkele uren later prins zou worden.

Dit zou tijdens deze verjaardag bekend worden gemaakt. Iedereen dacht echter dat ze zouden vertellen dat Michelle zwanger zou zijn en Patrick dus vader. Michelle werkte keurig aan de geheimzinnigheid mee door slechts sinas te drinken in plaats van een gebruikelijk wijntje. Aan de muur hing een ingepakte prinselijke poster. Onder de toepasselijke tonen van het lied Der Alte Dessauer werd het geheim prijsgegeven en was de verrassing geslaagd, gevolgd door de felicitaties. Er was één voorbehoud van Patrick en Michelle. Er mocht tot na de proclamatie niets op facebook en andere social media gezet worden.

Vervolgens ging “burger” Patrick met broer Bernd naar het Sjpashoes/gemeenschapshuis. Hier werden zij opgevangen om enige tijd later plaats te nemen in een rood, geel en groen omfloerst “huisje” op weg naar het opheffen van de geheimzinnigheid. In zijn “huisje” danste hij zelfs mee op de tonen van de begeleidende Sambaband Diversão. Toen hij uit zijn “huisje” sprong zag hij iedereen juichen en klappen als zijnde de basis voor zijn beginnende prinselijke taken.

Dat prins Patrick een persoon is die volop van het leven geniet mag overduidelijk blijken. Hij geniet dan ook van iedereen en heeft genoeg energie om met iedereen een feestje te bouwen. Hij heeft dan ook tot nu toe al heel veel mogen beleven zoals o.m. bezoek met schoolkinderen Schelmentoren Heerlen, bij radio van zender L1 Maastricht, bij veel bevriende carnavalsverenigingen en op de proclamatieavond van zijn vriend/adjudant prins Henry Hagedoorn en nog veel meer. In dit alles voelt hij zich enorm gesteund door zijn “Verein” met gezelligheid in haar vaandel. Prima toch.

 

Prins Franco 1/prinses Sylvia 1 en jeugdprinses Bryenna l  C.V. De Jonge Bock

Zaterdag 4 januari 2020 zijn Sylvia Houzer, Franco Testa en Bryenna, in een als vanouds zijnde gezellige en volle narrentempel de Varenbeuk Hei Carisborgweg, geproclameerd als prinsenpaar en jeugdprinses 2020. Ongetwijfeld een verrassende presentatie in dit unieke jubileumjaar. C.V. De Jonge Böck bestaan dit jaar maar liefst al 6 x 11 jaar. Zeker te omschrijven als een respectabele leeftijd voor een carnavalsvereniging. Maar voor de samenhorigheid van De Jonge Böck met de gemeenschap van Nieuw-Einde/Vrieheide zeker niet zo verwonderlijk. In tegendeel zelfs.
Natuurlijk hadden de Jonge Böck zorg gedragen voor, niet alleen een opperbeste stemming, maar ook voor veel kleurigheid, zijnde de toepasselijke ambiance in de narrentempel De Varenbeuk. Kortom, een leuke avond met voor ieder wat wils. Dit alles werd bovendien ook nog eens benadrukt door de geweldige optredens van Frans Theunisz, Angelina, John Heesakkers en Sjoerd Mertens.  Zij verwezenlijkte daarmede de aftrap van de jubileum Tour Jonge Bock 2020. De finale was overigens in handen van een verrassingsoptreden van Ron en Perino ook wel bekend als het geweldige duo Toujour (thuis in Heerlerheide). Uiteraard moesten de op dat moment nog in “ambt” zijnde prinses Myrthe, prins John en jeugdprinses Mariska afscheid nemen van hun onderdanen. Dit afscheid kenmerkte zich  met een “Lach en Traan” ceremonie.  Een volkomen en terecht dankjewel voor deze drie toppers 2019. Natuurlijk richtte De Jonge Böck hun dankjewel ook naar de families van de aftredende hooglustigheden en de adjudanten Fatima, Maurice, Ricardo en Sterre.

Maar op deze stemmingsvolle proclamatieavond was de hamvraag: wie zouden de sterren gaan worden van het 6 x 11 jarig jubileumjubileum? Maar uiteindelijk werd de hamvraag verrassend beantwoord middels een geweldige proclamatie act met muziek van “Also sprach Zarathustra”. En zie, onder toejuichingen en de nodige alaafs, werd, door president Henry Jongen, Sylvia I, Franco I en Bryenna I gepresenteerd als nieuwe (jubileum)-heersers van Nieuw-Einde  2020.

Prinses Sylvia Houzer is geboren op 21-01-1971 en was tot begin van dit jaar de uitbaatster van deze narrentempel, c.q. café-zaal de Varenbeuk. Nu is ze werkzaam bij Meander. Ze is een dierenvriend en dus ook niet verwonderlijk dat haar grootste hobby haar honden zijn..
Prins Franco Testa is geboren op 05-05-1968 en werkzaam in service en audiovisuele diensten. Tevens is hij voorzitter van de nu jubilerende C.V. De Jonge Böck.

 

Prins Albert l en jeugdprins Jaysun l- C.V. De Beeren

Wat was het onlangs, als vanouds, weer een top avond in narrentempel Buurthuis aan de Maasstraat in de wijk Beersdal (Stadsdeel Heerlerheide). In dit onvervalste carnavalswalhalla stond toen op het smaakmakende “vasteloavendsmenu” de proclamatie van de nieuwe narrenheerser bij de plaatselijke carnavalsvereniging De Beeren, welke narrenvriendenvereniging al in 1957 zijn opgericht. Sindsdien zit het “vasteloavendsvirus diep geworteld bij deze sympathieke carnavalsvereniging. Het maken van “Sjpass en plezeer” staat, bij De Beeren en hun dames de Beerinnen dan ook hoog in hun vaandel. Dat is dan ook de reden dat de activiteiten die zij organiseren steeds van hoog gehalte zijn en alom door de onvervalste carnavalsvierders gewaardeerd worden, evenals hun bezoeken bij bevriende carnavalsverenigingen.

 

Met betrekking tot de onlangs gehouden prinsenproclamatie (vrijdag 22 november jl.) kwamen deze beweringen wederom tot hun recht. Dit onder het onder toeziend oog van diverse gastverenigingen in de  prachtige kleurrijke ambiance van narrentempel “Buurthuis” Maasstraat 10. Het is ook in Beersdal e.o. ieder jaar weer een groot vraagteken op wie de prinsencommissie van de Beeren hun oog hebben laten vallen die zij hebben weten te “strikken” Dus heerste er in de narrentempel een spannende sfeer, dit alles onder leiding van hun eminente president Wiel Laurens.

Uiteraard heerste er een juiste onvervalste carnavalsstemming, mede ook dank zij de geweldige optredens van Spik & Span  (Kampioene van de Nach) en groep Kartoesj met o.m.”Veer höbbe de Prins in de sjtraot”. Overigens met veel weemoed, afscheid genomen van het dan nog regerende prinsenpaar Eddy 1e en José 1e. Zij mogen, met dank van de Beerenfamilie en alle sympathisanten, terugkijken op een fantastisch regeringsjaar. Maar aan alles komt een einde, hoe mooi het ook geweest is en stonden de opvolger(s) al te trappelen om de scepter over te nemen. De overname was weer een bijzonder gebeuren van De Beeren.

Zij hadden zorg gedragen dat rond 22.11 uur een Mystery Guest de narrentempel betraden want het waren niemand minder dan de Heerlense “Herriemenie Miserabel” met in hun midden “Bart Storcken” en “Emil Szarkowiz”. Het plezier sprak boekdelen, want  ze zette de zaal compleet op z’n  kop. Maar het allerbelangrijkste was dat ze ook nog een verrassing bij zich hadden en wel de nieuwe narrenheerser van De Beeren en wijk Beersdal. Zijn naam Albert Postmus die als prins Albert l tot Aswoensdag 26 februari 2020 mag regeren. De naam Albert is een doodnormale voornaam, maar als de benaming prins er voor wordt gezet, heeft het toch een andere betekenis. Zelfs in adellijke kringen is dit het geval. Kijk maar o.m. naar Monaco waar de soevereine vorst ook prins Albert (Grimaldi) heet.

Maar de Beeren prins Albert Postmus is 44 jaar, vrijgezel en woont aan de Schelsberg in een gewoon huis in Beersdal en dus niet zoals zijn naamgenoot in een paleis zoals in Monaco. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Bours Group Maastricht en zijn hobby’s zijn voetbal en vissen. Maar zijn grootste interesse gaat uit naar carnaval en het prins zijn. Niet zo verwonderlijk, want als kleine jongen speelde hij al alsof hij prins(je) was geworden.. Nu mag hij zijn kind droom, Einmal Prinz zu Sein, gestalte geven en dat gaat zeker lukken.

 

Prins Frank l, prinses Linda l, jeugdprins Luciano l en jeugdprinses Chelsey C.V. Carboon

Amper vijf dagen na de traditionele opening van het nieuwe carnavalsseizoen 2019-2020, c.q. het vijfde jaargetijden, op maandag 11 november jl. deden C.V Carboon& Damesgarde de Boontjes al van zich spreken. Zoals bekend is hun narrentempel gevestigd in Cafe-Zaal d’r Bok (eigenaars John en Mir Vrolings) gelegen aan de gelijknamige Bokstraat. Voor deze sympathieke en enthousiaste carnavalsvereniging is de eerste zaterdag na de traditionele “elfde van de elfde” (dit jaar 2019 op 16 november) al een aantal jaren traditiegetrouw ook de zaterdag dat zij met veel bravoure hun prinsenproclamatie houden.

Na de officiële opening werd er waardig afscheid genomen van nog regerende jeugdprins Jaran l (Vondenhoff) en seniorenprins Maurice l (Vondenhof). Zij werden bedankt voor de wijze waarop zij aan hun prinsschap de nodige onvervalste carnavalsspirit hadden gegeven. Terecht mogen zij dan ook terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. Uiteraard heerste er een geweldige stemming, dit in afwachting van de komst van de nieuwe carnavals hoogheden van C.V. Carboon & Damesgarde de Boontjes.

Daartoe pakte zij spectaculair uit. Als eerste was het vervolgens de beurt om de nieuwe jeugdheersers te gaan proclameren. Het werd weer een verrassing toen het eerste jeugdprinsenpaar, t.w. jeugdprins Luciano 1 (Marchetti 10 jaar en zoon van voorzitter/president Perino Marchetti) en jeugdprinses Chelsey l (Keyaerts 9 jaar en kleindochter van Carboon leden Henk en Belinda Berg) te voorschijn kwamen.

Het succesvolle duo Toujour, een duo die veel waardering ontvangen waar zij optreden, presenteerde vervolgens de nieuwe sjlager welke bij alle aanwezige carnavalisten, c.q. verenigingen, in de smaak viel. Zij vormde muzikaal gezien, tevens een goede en stemmingsvolle springplank, naar de komst van het nieuwe (senioren)-prinsenpaar. Na een gloedvolle voorbereiding, aangaande de uitroeping, hadden C.V.Carboon & Damesgarde de Boontjes andermaal een verrassing in petto. Want tot nieuw prinsenpaar werden voorgesteld, geïnstalleerd en geproclameerd de 55 jarige prins Frank l en 54 jarige Prinses Linda l (Thomas). Na alle ceremoniële plichtplegingen kon het proclamatiefeest, tot aan de kleine uurtjes) in alle hevigheid losbarsten met muzikale ondersteuning van party Kryner.

 

Prinses Vivianne en jeugdprins Noah l C.V de Heks’n jagers

In café Oud Genhei, destijds het thuishonk van CV Heks’n jäger, werd het op 15 november 2019 in de loop van de avond gezellig druk. Dit omdat er verschillende bevriende carnavalsverenigingen zich verzamelden om de proclamatie van de nieuwe heerser(s) van CV Heks’n jäger bij te wonen. Maar eerst moest, na een geweldig jaar, afscheid genomen worden van Prins Henk I en Prinses Ria I. Een emotioneel moment voor hen en de  Heks’n jägers.

 

DJ Paul Heuts zorgde voor een gezellige sfeer, evenals duo Toujour. Met de melodie “conquest of paradise” kwamen de nieuwe heerser(s) onherkenbaar de zaal binnen en liepen richting podium waar de president van de Heks’n jägers Alex Boelen en de voorzitter Patrick Meulenberg ze stonden op te wachten. Er werd afgeteld van 11 naar 1 en met de knallen van confetti stonden daar Prinses Vivianne I (Biancospino) en Jeugdprins Noah I (Meulenberg), de nieuwe heersers van de Heks’n jägers en café Oud Genhei. Ze gingen helemaal los op de plaat “1000 sterre”. Kortom, het was weer een geslaagde proclamatieavond. Prinses Vivianne is de dochter van John en Lilian Biancospino en zus van Rosana, Wendy, Demiano en Giovanni. Ze is nu nog 23 lentes jong en voetbalt bij RKHBS dames 2. Ook doet ze aan Zumba en woont sinds een aantal maanden samen met vriend Martijn en de 2 konijnen Pip en Bruce. Vivianne studeert Pedagogiek en zit in haar afstudeerjaar. Carnaval zit natuurlijk ook bij haar in het bloed.

 

Jeugdprins Noah Meulenberg is de zoon van voorzitter Patrick, moeder Philicy en broertje van Tycho en Tyrza. Hij is inmiddels 9 jaar en houdt van paardrijden en is een dierenvriend, want thuis op Hei Grindelweg hebben ze een aantal verschillende kleine dieren
Noah is een vrij gezellige jongen. Ook bij Noah zit de carnaval in het bloed. Zijn vader was immers tweemaal prins-carnaval.

Foto’s Kaldenbach /Simpelveld ,C.V de Heks’n jagers, C.V. Carboon,C.V. De Jonge Bock en D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein