Hoofdmenu

RODA JC KERKRADE WIL DE LIJN VAN HET EERSTE JAAR DOORTREKKEN

Roda JC Kerkrade kijkt met een tevreden gevoel terug op het eerste jaar, waarin de club met een schone lei begon. Met een kraakheldere governance-structuur is de basis gelegd voor een duurzame ontwikkeling van de club. Zowel op organisatorisch als op sportief vlak zette de club grote stappen vooruit. “Het is nu zaak om deze lijn vast te houden. Samen met onze partners, staf, medewerkers, spelers en fans hebben we de juiste weg ingeslagen. Maar we zijn er helaas nog niet”, zegt voorzitter Joop Janssen. “Willen we onze sportieve ambities waar maken, dan moeten de regionale ondernemers en supporters nu met ons meedoen”. De directie, Raad van Commissarissen, Stichting Roda en de Phoenixgroep (regionale groep ondernemers) onderschrijven die
winstwaarschuwing.

In mei 2020 werd ‘het nieuwe Roda´ gelanceerd, waarbij transparantie, herkenbaarheid, integriteit en verantwoorde ambitie centraal staan.

Joop Janssen: “Wij zijn trots om te constateren dat alle vier de kernwaarden door de club zijn waargemaakt. Dat heeft de organisatie Roda JC Kerkrade samen met haar partners gerealiseerd in een buitengewoon moeilijk jaar, als gevolg van de coronapandemie. Daarmee is de eerste fase van de wederopbouw geslaagd. Niet alles ging goed, maar als optimistische club staan we graag stil bij dat succes. Als we echter onze ambitie willen handhaven om binnen drie jaar te promoveren naar de eredivisie, dan kan dat alleen met behulp van regionale betrokken partners die Roda JC en haar beleid ook een warm hart toedragen. Want Roda JC Kerkrade is en blijft een club van de regio met een eigen maatschappelijke identiteit. Alleen samen zijn we Roda, de trots van het zuiden”.

Roda is een maatschappelijk verantwoorde volksclub

Roda JC Kerkrade is een regionale maatschappelijk verantwoorde volksclub. Daarvan is de club de laatste jaren te ver verwijderd geraakt. Roda wil dat samen met het regionale bedrijfsleven en fans herstellen.

Roda is een club die midden in de maatschappij staat. Een organisatie die bijdraagt aan een gezonde leefstijl voor de hele regio, met een sportieve voorbeeldfunctie. Roda JC is een club waarin continuïteit belangrijk is, waar over tientallen jaren nog betaald voetbal wordt gespeeld. En Roda blijft een club van de regio en keert niet meer terug naar de buitenlandse avonturen van weleer. “De eredivisie is ons sportieve doel. Maar wel met een gezonde organisatie, waar maatschappelijke regionale doelen worden waargemaakt en continuïteit voorop staat en vanzelfsprekend is. Een toekomst zonder afhankelijkheid van één of enkele geldschieters, maar gedragen door de sponsors en fans, in het hart van Parkstad”, zegt Janssen.

Regionale steun

Om dat doel te realiseren doet de club een klemmend beroep op ondernemers die Roda JC én de regio hetzelfde warme hart toedragen en die geloven in de ingeslagen weg van een transparante, verantwoord ambitieuze en maatschappelijke organisatie. “De Phoenix-groep heeft zich voor drie jaren gecommitteerd aan een jaarlijkse vaste bijdrage. Dat blijft zo en daar zijn we heel gelukkig mee. Het succes van het eerste jaar sterkt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn. Samen met de regionale ondernemers en hopelijk heel veel

seizoenkaarthouders moeten we nu die lijn doortrekken. Wanneer die steun er niet komt, is er blijkbaar onvoldoende draagkracht in de regio voor onze club en haar sportieve en maatschappelijke ambitie. Maar wij geloven juist in de kracht van deze club midden in de regio”.

Rol Phoenixgroep

De Phoenixgroep is een groep sponsors met een adviserende rol. Een groep regionale ondernemers bestaande uit Bert Peels, Stijn Koster, Roger Hodenius en Frans Herberighs.

Bert Peels namens Phoenix: “Wij geloven in de toekomst van onze mooie club. Juist daarom hebben we ons gecommitteerd aan een vaste bijdrage voor drie jaren, zonder dat we daar iets voor terug willen. Daarom heeft de club juist de nieuwe governance opgezet met zogeheten checks and balances waarin de Raad van Commissarissen toeziet op de uitvoerende directie. Wij als Phoenixgroep hebben een kloppend hart voor Roda JC Kerkrade, en willen met onze vaste bijdrage en de steun van al onze stakeholders dat deze mooie club zich verder kan ontwikkelen.”

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno