Structuurwijziging MVV, deur voor investeerders open

Met het deze week passeren van de betreffende aktes is de juridische structuur van de MVV-organisatie gewijzigd. Dit betekent ook dat vanaf nu investeerders officieel hun intrede bij MVV Maastricht kunnen doen. Het juridische traject heeft bijna een jaar in beslag genomen.

Wat verandert nu wel en niet?
De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) wijzigt als zodanig niet. Deze blijft geborgd in de bestaande MVV Maastricht BV. Ook de eigendomsverhouding wijzigt niet. De Stichting MVV Maastricht 2018 behoudt alle aandelen waaraan winstrecht verbonden is. Feitelijk is deze stichting dus eigenaar van de club. De positie van de Vereniging MVV Maastricht wijzigt wel. Zij krijgt één zogenaamd prioriteitsaandeel. Aan dit aandeel is geen winstrecht verbonden, maar wel het vetorecht op eventuele aanpassing van de kernwaarden van de club. Bovendien neemt de vereniging deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en kan daar een stem uitbrengen.

Door deze wijziging zal er ook een Raad van Commissarissen (RvC) komen. Deze RvC gaat functioneren tussen beide aandeelhouders (Stichting en Vereniging) en de BV. De RvC heeft een toezichthoudende en adviserende rol binnen de MVV structuur. RvC-leden worden voorgedragen door de Stichting en de Vereniging. Deze beide organen behouden overigens hun eigen bestuur, dat verandert niet behalve dat het minimum aantal bestuursleden per entiteit op 3 is gesteld.
Deze nieuwe structuur maakt de organisatie transparanter en toegankelijker voor potentiële investeerders, die indien gewenst aandelen kunnen verwerven.

Bron MVV en Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie