Meer mogelijkheden met aangepaste subsidieregeling voor activiteiten senioren

Ruim baan voor vernieuwende ideeën en spontane initiatieven voor senioren: Om een levendige activiteitenkalender voor 55-plussers te stimuleren, wijzigt Heerlen de bestaande subsidieregeling ‘maatschappelijke participatie ouderen’.

Deze subsidieregeling is bedoeld om senioren actief te laten meedoen in de samenleving. Met de nieuwe subsidie wordt het ook mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen voor spontane initiatieven.

Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is ingrijpend veranderd. De huidige subsidieregeling sluit niet voldoende aan op de behoefte die er is. Wat ik vooral mis in de regeling zijn mogelijkheden om spontane, eenmalige initiatieven te ondersteunen. In Heerlen borrelen zoveel leuke, vernieuwende ideeën op en vervolgens komen stichtingen, clubs of buurtgenoten niet in aanmerking voor subsidie. Juist die vernieuwende en spontane ideeën krijgen met deze aanpassingen ruim baan.”

Zo kan een subsidieaanvraag nu ook om een tijdelijk project of eenmalige activiteit gaan en is de aanvraagtermijn versoepeld. Wat verder nieuw is: de regeling staat ook open voor aanvragers buiten Heerlen, zolang de activiteiten in Heerlen plaatsvinden.

Met de subsidie voor een eenmalige activiteit is veel mogelijk, zolang het gaat om vernieuwende initiatieven. Het hoeft daarbij niet alleen om senioren te gaan; juist de verbinding tussen oud en jong mag worden opgezocht. Denk aan een evenement waarbij ouderen met scholieren een zangstuk of toneelstuk opvoeren. Of workshops waarin senioren hun levenservaring of talenten delen. Maar het kan ook gaan om samen bewegen, koken, eten, iets kunstzinnigs doen of genieten van cultuur.

De huidige regeling ‘maatschappelijke participatie ouderen’ komt vanaf de publicatiedatum te vervallen. De publicatiedatum is naar verwachting rond 22 juli 2021.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie