Wethouder Huub Wiermans (Sociale zaken): “We zijn blij met deze nieuwe, laagdrempelige voorziening in het centrum. Burgers kunnen hier makkelijk zonder afspraak binnen stappen. Met name op het gebied van schuldenproblematiek en het bestrijden van armoede heeft de GeldWijzerWinkel een belangrijke functie.”

Daarbij gaat het vooral om het voorkomen en op tijd herkennen (preventie en vroegsignalering) van armoede en vooral schulden. “We willen voorkomen dat mensen in financiële problemen komen waar ze niet meer uit geraken”, zegt wethouder Wiermans. “Mensen wachten immers vaak heel lang voordat ze hulp zoeken.” Vanuit de GeldWijzerWinkel gaan daarom medewerkers van het team ‘Vroeg eropaf’ naar de mensen thuis om (dreigende) geldproblemen aan te pakken. Zij reageren bijvoorbeeld op signalen over betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen.

Snel handelen is bij preventie en vroegsignalering ontzettend belangrijk. Binnen vier weken dient er een plan van aanpak op tafel te liggen bij (dreigende) geldproblemen, zodat eventuele betalingsachterstanden niet verder oplopen. Uiteindelijk is het de bedoeling om het besteedbaar inkomen van mensen te laten toenemen.

De GeldWijzerWinkel is een initiatief van de gemeente Kerkrade. In de uitvoering zijn verder betrokken Welzijnsstichting Impuls, KredietBank Limburg, en Stichting Schuldhulpmaatjes. Medewerkers van deze organisaties werken in de GeldWijzerWinkel samen als adviseurs. Daarnaast bieden deze organisaties ook hun eigen diensten (Sociale hulpverlening, financiële hulpverlening en ondersteuning) aan vanuit de winkel.

Ook wordt vanuit de GeldWijzerWinkel nadrukkelijk samengewerkt met de in Kerkrade werkzame advies- en cliëntenraden, en maatschappelijke partners zoals de Bibliotheek Kerkrade, vrijwillige hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, Kledingbank, Ruilwinkels, Samen Delen en andere gemeentelijke afdelingen zoals jeugd, WMO, Sociale zaken en Veiligheid.

Naast het verstrekken van  informatie wordt in de GeldWijzerWinkel, samen met andere partijen, voorlichting gegeven en worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals cursussen over rondkomen met geld, het functioneren van bankzaken en activiteiten in het kader van de ‘Week van het geld’.

De GeldWijzerWinkel is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. De komende periode zullen de openingstijden verder worden uitgebreid.

Voor meer informatie zie de website van de GeldWijzerWinkel

Foto Gemeente Kerkrade –