Giro 777 en gemeenten verlengen aanvraagtermijn tot 1 september

 

Gedupeerden waterschade Limburg krijgen twee weken langer de tijd voor aanvraag 1000 euro tegemoetkoming

  • Circa 2000 verzoeken tot eenmalige gift € 1000 ingediend
  • Mogelijkheid verzoek in te dienen wordt verlengd tot 1 september 2021
  • Eerste projectaanvragen van maatschappelijke organisaties ontvangen
  • Opbrengst actie Giro 777 stijgt boven de 11 miljoen Euro

Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus 2021 circa 2000 aanvragen ingediend voor een solidariteitsgift van € 1000 uit het Nationaal Rampenfonds (NRF). Gemeenten en het NRF zullen snel over de ingediende aanvragen beslissen en via BsGW tot betaling van de gehonoreerde verzoeken overgaan.

Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen van de overstroming, heeft het bestuur van het NRF, in overleg met BsGW en gemeenten, besloten de mogelijkheid tot een aanvraag te verlengen. Dit betekent dat vanaf vrijdag 19 augustus tot 1 september 2021 via de website van de gemeenten opnieuw de mogelijkheid voor zwaar gedupeerden bestaat een verzoek tot eenmalige gift in te dienen.

Bestuurslid Geert Jan Hamilton: “Het blijkt dat door de vakantieperiode en persoonlijke omstandigheden nog niet iedereen in de gelegenheid is geweest om de aanvraag, binnen de gestelde termijn, in te dienen. Om die redenen is er besloten om vanaf aankomende vrijdag het loket via de gemeentelijke websites wederom open te stellen zodat we zeker weten dat het gebaar van 1000 euro bij iedereen die door de wateroverlast zwaar gedupeerd is, terecht komt.”

Steun voor projecten van verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties Inmiddels komen bij het NRF ook aanvragen voor financiering van herstelprojecten van verenigingen, stichtingen en (andere) maatschappelijke organisaties binnen. Deze aanvragen worden wekelijks door de Beoordelingscommissie van het NRF, onder leiding van voorzitter Tof Thissen, in behandeling genomen. Het NRF beseft dat de indiening van een projectaanvraag veel voorbereiding vergt. Deze projectaanvragen kunnen tot 1 oktober 2021 worden ingediend.

Op de website van het Nationaal Rampenfonds (www.giro777.nl) is het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website te vinden.

Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777).

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie