Hoofdmenu

Leesplezier taalachterstanden op het mbo aanpakken. VISTA college en SCHUNCK pionieren met een nieuwe aanpak.

Op de foto v.l.n.r.: Veerle Dremmen, leesconsulente SCHUNCK, Esther Hendriks, docente & projectleider VISTA leest!, Samantha Meijer – Dieteren, docente VISTA college tijdens een leesles op VISTA college.

VISTA leest! is de titel van het project dat VISTA college in samenwerking met SCHUNCK Bibliotheek in Heerlen is gestart ter bevordering van het leesplezier en taalvaardigheid van mbo-studenten. In dit pilot-project, dat een succesvolle start-up opvolgt, wordt lezen als vak aangeboden aan studenten. In september 2021 starten zeventien klassen (zo’n 350 eerstejaars studenten) met structureel lezen in de klas; twee maal per week 30 minuten. Bij succes is er een uitbreiding mogelijk tot aan de ruim 15.000 studenten die het totale VISTA college telt.

Uniek aan dit project is dat VISTA college en SCHUNCK het vak Lezen in het mbo-curriculum introduceren én een docent én een leesconsulent aan de studenten toewijzen. Zij ondersteunen in de vorm van het aanleggen van een bibliotheek vol leesmateriaal dat aansluit bij de interessegebieden van de studenten. Daarmee voegt VISTA college zich als eerste Limburgs college bij een klein gezelschap aan pioniers op dit vlak.

“Met een of twee keer per week een half uur vrij lezen, willen we mbo’ers aan het lezen krijgen. Hoewel de studenten aanvankelijk zeiden: ‘Moet dit echt?’, hoor ik achteraf dat ze het toch best fijn vinden. Het wordt inmiddels normaal dat er aan het begin van de les gelezen wordt. De dag rustig beginnen met een boek bevalt de studenten wel. Dat is zo leuk om te horen. Ik had eigenlijk weerstand bij de studenten verwacht,” vertelt Esther Hendriks, docente en projectleider van VISTA college. “Door in te zetten op het ontwikkelen van een structureel taal- en leesbeleid, vrij lezen volgens het lesrooster en het stimuleren van vrijetijdslezen bereiken we een positief effect op vele facetten van taalontwikkeling. Tevens stimuleren we hierdoor de leesmotivatie en de literaire competentie van 16+ studenten.”

“Primair doel van dit project is het bevorderen van leesplezier. Secundair willen we via de promotie van lezen op school, op de lange termijn een verbeterde taalvaardigheid bereiken,” vertelt Veerle Dremmen, leesconsulente van SCHUNCK. “Dat doen we door twee vaste momenten per week in te plannen waarop er gelezen wordt. Daarnaast organiseren we door het jaar heen enkele aansprekende activiteiten rondom lezen, bijvoorbeeld met behulp van een BN’er als taalcoach.”

VISTA leest! wordt mede mogelijk gemaakt met steun vanuit het programma de Bibliotheek op school in het mbo van Stichting Lezen. De Bibliotheek op school slaat samen met onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en stimuleert jongeren meer te lezen door dagelijks aandacht voor lezen en leesplezier op school én thuis. Meer lezen, is beter in taal.

Foto Schunck« (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »