Sa­men­wer­king Lim­burg­se grens­re­gi­o’s

De provincie Limburg gaat – samen met het rijk, de provincies Overijssel, Gelderland en andere partners- de samenwerking met  Noordrijn-Westfalen verder versterken. Zo wordt de aanpak van Corona in de grensregio versterkt, worden verschillende acties op gebied van veiligheid gestart, en wordt gewerkt aan versterking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast gaat verkend worden op welke thema’s nog meer samengewerkt kan worden. Dat is het resultaat van bestuurlijk overleg op 30 september j.l. in Enschede  in het kader van de Grenslandconferentie. Deze conferentie  wordt elk jaar  gehouden in een van de vier euregio’s tussen Nederland en NoordRijn-Westfalen (NRW).

Gedeputeerde Maarten van Gaans van Europese Zaken is tevreden over de uitkomsten: “Vanwege onze ligging kunnen we stellen dat vrijwel alles wat in onze provincie gebeurt, een grensoverschrijdend karakter heeft. Het is dan ook belangrijk om op regelmatige basis met onze buren in gesprek te gaan om met elkaar samen te werken. De huidige afspraken zie ik dan ook niet alleen als nieuwe stap voor meer samenwerking maar ook als een aanmoediging op andere thema’s.”

Belangrijk gespreksonderwerp waren de coronamaatregelen in beide regio’s. Tijdens de pandemie is tussen Nederland en NRW goed samengewerkt en is de grens tussen beide landen – als een van de weinige in Europa – open gebleven.

Dat dit ook uit  epidemiologisch oogpunt  verantwoord was, is gebleken uit onderzoek uitgevoerd door euPrevent en de Universiteit Maastricht. Op basis van epidemiologische data en interviews met experts is duidelijk geworden dat het sluiten van de grens geen effectieve maatregel is om verspreiding van het covid-virus te voorkomen.

Uit ander onderzoek is gebleken dat de communicatie naar inwoners van de grensregio beter en sneller had gekund. Ook het gezamenlijk crisismanagement kan verder geoptimaliseerd worden.

Mede op basis van de bevindingen uit de onderzoeken, hebben de bestuurders van de Grenslandconferentie een Corona-verklaring vastgesteld met 4 concrete aanbevelingen. De komende maanden zullen gesprekken gevoerd gaan worden op welke wijze deze aanbevelingen in praktijk gebracht kunnen worden.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de veiligheid door gezamenlijke aanpak. Zo heeft de Grenslandconferentie haar steun  uitgesproken voor een nieuw  opgericht netwerk voor de niet-politiegebonden veiligheidstaken tussen Nederland en NRW, zoals de rampenbestrijding, crisisbeheersing en spoedeisende zorg.  Dit zogenaamde N4-netwerk, waar aan de Nederlandse kant de twee Limburgse Veiligheidsregio’s deelnemen (de Veiligheidsregio Limburg-Noord als trekker), is opgericht op verzoek van het Nederlandse ministerie van Justitie & Veiligheid en het Innen-Ministerium van Noordrijn-Westfalen. Bedoeling is dat daarmee de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de veiligheidspartners op een hoger niveau wordt getild.

Een tweede veiligheidsspoor dat wordt gestart is de grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van ondermijning. Een concreet thema dat in dit kader wordt opgepakt gaat over uitbuiting van arbeidsmigranten.

Naast de afspraken over de gezamenlijke aanpak van mogelijk toekomstige epidemieën en de ondersteuning van veiligheidstaken, krijgt ook de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling langs de Duitse grens een impuls. Twee Limburgse servicepunten (SGA’s) in Kerkrade/Herzogenrath en in Venlo laten namelijk goede resultaten zien, maar worden nog met incidentele middelen gefinancierd. Inzet is nu om voor de SGA’s langs de grens tot  structurele financiering te komen.

De grenslandconferentie werd dit jaar gehouden in het Overijsselse Enschede. Eind maart 2022 zal grensstad Aken als gaststad fungeren voor de volgende Grenslandconferentie.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie