Café Mondiaal, 72ste aflevering ‘Burgerberaad is dé nieuwe democratie?’

Donderdag 4 november, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 

Toenemende tegenstellingen, verharding van standpunten, populisme en complotdenken lijken de verhoudingen in de politiek en in de samenleving steeds meer te beheersen. De vraag is niet meer alleen: ”Vertrouwt de burger de overheid nog”, maar ook: ”Vertrouwt de overheid de burger nog?”

Het is dan ook tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem door een nieuw politiek bewustzijn te creëren en een beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze Café Mondiaal start met een (korte) inleiding van Fons Apers. Hij zal onder andere terug kijken naar de oorsprong van de Atheense democratie om via enkele historische ontwikkelingen weer terug te komen in onze tijd. Daarbij laten recente ervaringen met burgerberaad hoopgevende resultaten zien.

In het daarop volgende gesprek zal worden bezien of het burgerberaad kans van slagen heeft in onze ‘gereguleerde samenleving’ waar onze democratie wordt gezien als de minst slechte manier om besluitvorming te organiseren. Waarom is de huidige burgerparticipatie op allerlei niveaus en de ‘georganiseerde inspraak’ onvoldoende? Hoe kunnen noodzakelijke veranderprocessen worden versneld als de grote meerderheid nog niet zo ver is? Kortom, wat moet er gebeuren om burgerberaad te laten slagen?

Voor deze Café Mondiaal zijn de dan geldende Coronamaatregelen voor de horeca van toepassing.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie