Hoofdmenu

Grote actiedag Hoofdstraat Hoensbroek

De gemeente Heerlen en de politie hebben gisteren, dinsdag 9 november, 21 panden gecontroleerd aan de Hoofdstraat in Hoensbroek. Veelal kamerverhuurpanden en overlastpanden. Daarnaast zijn KvK-geregistreerde bedrijven gecontroleerd. Doel van de actiedag was om een beeld te krijgen van de situatie achter de voordeur én misstanden aan te pakken.

De Hoofdstraat kent veel kamerverhuurpanden, overlastpanden, leegstaande en verloederde panden. In het omliggende gebied wonen kwetsbare bewoners met zorgproblematieken. Vooruitlopend op het grootschalige programma Heerlen-Noord vanaf 2022, is nu al gestart met de aanpak ‘Sociaal Veilig’ in onder meer de Hoofdstraat. Hierbij is aandacht voor zorg en veiligheid, preventie en repressie, persoonsgerichte aanpak en gebiedsgerichte aanpak.

De actiedag maakte onderdeel uit van deze aanpak. Enerzijds door handhavend optreden, anderzijds door zorg en hulp aan te bieden waar dit noodzakelijk is. Er zijn geen grote misstanden geconstateerd. Er zijn voornamelijk aandachtpunten geconstateerd met betrekking tot inschrijvingen op het adres en met betrekking tot brandveiligheid. Eén persoon had een openstaande boete en heeft deze betaald. In één pand bleek sprake te zijn van arbeidsmigranten. Het team Hennep Aanpak Parkstad heeft KvK-geregistreerde bedrijven gecontroleerd, hierbij was voornamelijk sprake van inschrijvingen van ZZP’ers. Ook is een online headshop gecontroleerd. Op enkele adressen zijn er signalen van mogelijke ondermijning, deze worden nader onderzocht. Eén persoon is geholpen aan een betere slaapplek en een voedselpakket. De bereidheid tot medewerking aan de controles was groot.

Aan de actiedag namen twee flexteams, integrale toezichtteams van de gemeente Heerlen, deel. Deze teams bestaan uit bouwinspecteurs, politieagenten, handhavers, sociaal rechercheurs, juristen, bevolkingscontroleurs, zorgconsulenten en toezichthouders van het team Hennep Aanpak Parkstad.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)