Hoofdmenu

Extra hulp, ondersteuning, sport, cultuur en steun bij overstap naar voortgezet onderwijs

Gemeente Heerlen, Peuteropvang, JenS, Heerlen Standby en het onderwijs hebben een plan ontwikkeld om Heerlense kinderen en jongeren juist nu een extra steun in de rug te geven. Via extra hulpverlening waar dat het hardst nodig is. Actief te kunnen blijven via sport, culturele activiteiten en schoolzwemmen. En via aandacht voor talentonwikkeling en de – voor veel kinderen pittige – overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs.

Deze laatste actie voeren we samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf en de onderwijs- en welzijnsinstellingen uit. Kinderen en ouders in een kwetsbare positie begeleiden we nog beter in de overstap van de basisschool naar het vmbo. Ze krijgen een jaar lang extra ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker; in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op het vmbo. Hiermee sluiten we aan bij wat scholen al doen, bij wat jongeren nodig hebben, maar ontlasten we tegelijkertijd ook het onderwijs. Voor meer informatie: https://bit.ly/3HVFzOc

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno