Stevige impuls in leefbaarheid en regionale economie in Parkstad.

Stadsregio Parkstad Limburg heeft in totaal ruim € 2.160.000 toegekend aan acht projecten, die een bijdrage leveren aan de regionale economie en aan de leefbaarheid in zowel het stedelijk gebied als in landelijke kernen. Het gaat hierbij om middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor krimpgebieden. Bij de keuze van de projecten is onder meer gekeken of deze aansluiten bij de doelen uit de Regio Deal en de strategische agenda van Parkstad.

Roel Wever, voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg:

“Dat we als regio geld krijgen van het Rijk om onze specifieke problemen als krimpregio aan te pakken is fijn. Ik ben er trots op dat we dit geld als gemeenten in Parkstad regiobreed inzetten en laten zien dat we bereid en in staat zijn over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken. Investeren in de regio is investeren in de eigen gemeente.”

Voor meer lezen: Stevige impuls in leefbaarheid en regionale economie in Parkstad

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie