Hoofdmenu

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de groep uitkeringsgerechtigden bij ISD Kompas.

Cliëntenraad ISD Kompas zoekt bestuursleden

De bestuursleden wonen allemaal in één van de drie Kompasgemeenten (Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal). De leden zijn niet in dienst van ISD Kompas, maar zijn actief op vrijwillige basis en kunnen daarom volledig onafhankelijk advies geven over het uitvoeringsbeleid van de Participatiewet.

ISD Kompas
Iedereen in Nederland zorgt zoveel mogelijk voor zijn eigen inkomen. Dit betekent dat wie kan werken, werkt. Dat lukt niet altijd. Inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas. Een ondernemende organisatie binnen het sociaal domein waar continu verbindingen worden gelegd. Samen met werkzoekenden kijkt ISD Kompas naar de kansen en mogelijkheden die de regionale arbeidsmarkt biedt. Werken staat voorop, ook als een werkzoekende beperkt inzetbaar is. Niet alleen als tegenprestatie voor een uitkering, maar ook omdat dit de kans op terugkeer naar een betaalde baan vergroot. Ondersteuning en motivatie om mee te doen in de maatschappij en financieel onafhankelijk zijn, daarbij als grootste drijfveer.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad vertegenwoordigt de werkzoekenden in het werkgebied van ISD Kompas. De raad is in het leven geroepen om het beleid te toetsen en bespreekt zaken die minder goed lopen met de directie van Kompas. Ze geven adviezen om samen de dienstverlening van Kompas te verbeteren. Duidelijk mag zijn dat de raad onafhankelijk is. Omdat de bestuursleden niet in dienst zijn van Kompas kunnen zij gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de Participatiewet, waarbij het gaat om algemeen advies en verbeteringen in het belang van alle klanten. Maar dat kunnen ze niet alleen. Het is belangrijk om te horen wat goed gaat, maar ook wat minder goed gaat. U kunt meedenken. Bent u ISD Kompas cliënt? Dan is uw inbreng niet alleen nodig, maar ook van harte welkom!

Op zoek naar bestuursleden
Dit jaar is het bestuur van de cliëntenraad voor een groot deel vernieuwd en bestaat op dit moment uit Albin Ograjensek (secretaris/voorzitter a.i.), Jan Hendriks (penningmeester), Lucienne Hermans, Carrie Snackers en Margot Soons. Statutair gezien kan de raad uit maximaal negen personen bestaan, waarvan zes cliënt van Kompas dienen te zijn en drie extern mogen zijn. De drie externe posities zijn op dit moment ingevuld, waarbij er dus nog vier vacatures zijn voor cliënten. Wat neemt u mee als u als cliënt zitting wilt nemen in de cliëntenraad? U wilt opkomen voor de belangen van ISD Kompas cliënten. U bent zelf ervaringsdeskundige. U bent betrokken bij zorg- en dienstverlening en kunt uw standpunten verwoorden met respect voor de ander. U bent bereid tijd en energie in de raad te steken en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. U mag daarvoor terugverwachten dat u een leerzame ervaring tegemoet gaat, samenwerkend met gemotiveerde mensen. U doet dankbaar werk. Uiteraard tegen een onkostenvergoeding (€ 25 per bezochte vergadering en een kilometervergoeding van € 0,19 per km).

Zie voor meer informatie www.isd-kompas.nl/clientenraad of volg de cliëntenraad via Facebook of LinkedIn.(Volgend nieuwsbericht) »