Gemeente faciliteert elektrisch rijden met laadpalen

Gemeente Gulpen-Wittem wil het rijden met elektrische voertuigen stimuleren. Om in de toekomst te voorzien in de laadbehoefte van die voertuigen gaat de gemeente de komende tien jaar 150 laadpalen (300 publieke laadpunten) plaatsen.

Gestimuleerd door subsidies van de Rijksoverheid is het aantal elektrische auto’s de afgelopen jaren gestegen. Ook in gemeente Gulpen-Wittem gaat het aandeel elektrische auto’s de komende jaren sterk omhoog. Volgens de huidige prognoses zijn er in 2030 ongeveer 2.000 elektrische voertuigen in de gemeente. Daarnaast zullen er ook bezoekers naar Gulpen-Wittem komen met een elektrische auto. Een deel van deze voertuigen is voor het laden afhankelijk van laadpunten die in de publieke ruimte staan.

Wethouder Jos Hendriks: “We willen het elektrisch rijden voor onze inwoners en bezoekers faciliteren en daarbij rekening houden met hun laad- en parkeerbehoefte zonder de parkeerdruk te verhogen. We zien dit als een belangrijke stap in een duurzame toekomst. Om de uitrol goed te laten verlopen heeft de gemeente een plaatsingsleidraad vastgesteld. Aan de hand van die leidraad is per wijk bepaald waar mogelijkheden zijn om parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan te leggen.”

In 2022 worden tien laadpalen geplaatst (per laadpaal kunnen 2 voertuigen opladen), verdeeld over tien locaties: 6 laadpalen in Gulpen, 1 laadpaal in Mechelen, 1 laadpaal in Wijlre, 2 laadpalen in Eys, één volgens het principe Paal volgt auto(1) en één op basis van de te verwachten laadbehoefte in de kern Eys. Het verkeersbesluit voor de aanleg van de laadpalen ligt ter inzage en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. De exacte locaties van de laadpalen zijn terug te vinden op de website: www.gulpen-wittem.nl. Zoek op ‘werkzaamheden’.

Voor de uitvoering heeft de gemeente een contract afgesloten met energiemaatschappij Vattenfall. Wethouder Hendriks: “Er zijn tal van ontwikkelingen die de komende jaren invloed gaan hebben op de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden en laadinfrastructuur. Vandaar dat de verdere uitrol van de laadpalen in fases gebeurt, waarbij steeds gekeken wordt naar de laadbehoefte van dat moment.”

1 Paal volgt auto: het op verzoek plaatsen van laadpalen daar waar mensen ze nodig hebben. Bij elke aanvraag wordt gekeken of opladen op eigen terrein kan. Zo niet, dan wordt gekeken naar de aanwezigheid en de bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten binnen een straal van 500 meter.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie