De gemeente Brunssum krijgt het rapportcijfer 10 voor de financiële positie.

Dat staat in het rapport Benchmark Nederlandse Gemeenten 2022 van BDO. In dit rapport brengt de accountantsorganisatie BDO de financiële gezondheid van de 355 Nederlandse gemeenten in kaart.

Het rapport geeft rapportcijfers aan gemeenten, waarbij het hoogste cijfer 10 betekent dat een gemeente op alle financiële kengetallen uitkomt in de categorie ‘minst risicovol’.

Gestegen

De gemeente Brunssum scoort een 10. Volgens deze benchmark staat Brunssum qua financiële gezondheid op plek 12 van de 140 gemeenten met 25.000-50.000 inwoners, waarbij de gemeente met de laagste score een 4 heeft als rapportcijfer. Twee jaar geleden stond Brunssum nog op een 22e plek, met als rapportcijfer een 9. Vorig jaar kreeg Brunssum een 9,4.

Brunssum is de laatste twee jaar vooral beter gaan presteren op de onderdelen ‘Structurele exploitatieruimte’ en ‘Belastingcapaciteit’. Bij dat laatste heeft het niet verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen geleid tot een betere score.

Wethouder Financiën Math Houben (PAK) is trots op het behaalde cijfer van Brunssum. “Iedereen in Brunssum profiteert van een financieel gezonde positie van onze organisatie. Dat laten we ook doorwerken in onze begroting voor dit jaar en de komende jaren. Zo neemt de gemeente voor de komende 4 jaar de huidige stijging van het afvaltarief voor haar rekening”.

De sterke vermogenspositie van Brunssum maakt het volgens wethouder Houben ook mogelijk “om, als zelfstandige gemeente, verantwoorde investeringen te blijven doen. In het sociaal domein. In economische ontwikkeling. In infrastructuur en cultuur. En in een groene toekomst”.

BDO stelt in Benchmark Nederlandse Gemeenten 2022 vast dat de financiële stabiliteit van Nederlandse gemeenten in het afgelopen jaar verbeterd is, onder andere door extra geld voor de Jeugdzorg en compensatie voor de effecten van corona. Tegelijkertijd stelt BDO vast dat dit slechts “incidentele voordelen” zijn en dat de Nederlandse gemeenten voor 2022 een tekort van 1 miljard euro voorzien.

Het rapport constateert een “onderliggend patroon van achterblijvende activiteiten en investeringen. Weliswaar blijft er daardoor onder de streep meer geld over, maar ondertussen verschraalt het openbaar bestuur. Het weer op peil brengen van het investeringsniveau vraagt veel inzet van gemeenten”.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie