Tijdens deze lezing door Olaf Op den Kamp staat het Biosferenreservaat Niedersächsische Elbtalaue, in de omgeving van Hitzacker en Gartow, centraal. Dit gebied lag vroeger met haar rug tegen de DDR en is daardoor gevrijwaard gebleven van industrieterreinen en grote autowegen, Ook was de bevolkingsdichtheid redelijk gering en waren veel natuurgebieden ontoegankelijk vanwege hun ligging tegen de grens. Hierdoor kent het gebied nog een rijke flora en fauna.

In het Elbholz bij Gartow, een uitgestrekt hardhoutooibos, leven diverse grote vogelsoorten die op de meeste andere plekken verdwenen zijn. Denk hierbij aan de Wespendief, de Kraanvogel, de Zwarte ooievaar en de Zeearend. Na een wandeling door het gebied zijn de deelnemers zo enthousiast dat ze er graag een keertje terugkeren, zo leert de ervaring van eerdere natuurreizen die Olaf naar dit gebied organiseerde. Rondom dit hardhoutooibos liggen de Elbwiesen, soortenrijke weilanden die het leefgebied vormen voor allerlei soorten amfibieën zoals de Roodbuikvuurpad, de Knoflookpad en de Rugstreeppad.

Aan de voormalige Oost-Duitse zijde van de Elbe, nabij Dömitz, liggen de zandduinen van Klein-Schmolen met een typerende flora en fauna. Door de droogte kunnen enkel specialisten als diverse soorten mieren[1][1]leeuwen, zeldzame sprinkhanen en vetplanten het hier uithouden. Vanaf het topje van de duinen zullen we uitkijken op de vochtige graslanden aan de voet ervan. Dömitz zelf is een prachtige vestingstad waar op enkele plekken de tijd stil lijkt te hebben gestaan. De oude vesting bezoeken we en krijgen zo een kijkje in het verleden. Ook in het stadje zelf lijkt de tijd te hebben stilgestaan en herinnert nog veel aan de tijd van de DDR.

Vlakbij Dömitz ligt Rüterberg, een gebied dat tijdens de DDR-periode letterlijk door het IJzeren Gordijn was omgeven. Hier liggen prachtige uitgestrekte natuurgebieden met bijzondere planten en dieren. Hier vinden soorten als Grauwe klauwier, Zwarte wouw, Zeearend en Bever nog een rustige thuishaven. Ook allerlei soorten vlinders voelen zich hier thuis. Hier kunnen we heerlijk dwalen in de uiterwaarden en dan weer planten determineren, dan weer met de verrekijker in de hand naar de lucht kijken waar roofvogels cirkelen.
Hitzacker is een historisch havenstadje met fraaie vakwerkhuizen. In een kasteeltje in de buurt werd Prins Claus geboren en van hem vinden we ook een monumentje in het centrum. Op een van de daken broedt jaarlijks een paartje ooievaars. Vanaf de oude wijnberg keken in de tijd van de DDR de mensen naar het vroegere communistische gebied.

Nu is het een fraai uitzichtpunt over de Elbe. Nabij Hitzacker ligt het gehucht Govelin waar familie Bergmann een prachtig akkerreservaat onderhoudt. Hierin groeien heel wat plantensoorten van de Rode Lijst met als topper de Roggelelie die in juni bloeit. Daarnaast staan er andere bijzondere plantensoorten als Slofhak, Smal streepzaad, Glad biggenkruid en Korensla. Hier en daar zingen Ortolanen hun hoogste lied. Tussen het graan vliegen Kleine parelmoervlinders en zo nu en dan ontdek je een Wrattenbijter. Via een wandeling over het “Lilienpfad” (het leliepad) zullen we kennis maken met deze bijzondere flora en fauna.

Datum : maandag 21 februari 2022
Tijd : 19.30 uur
Locatie : De Kemphaan, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray

Deze lezing is een voorbereiding op de natuurreis naar de Elbe in juni onder leiding van Olaf Op den Kamp, die het gebied als geen ander kent door zijn jarenlange ervaring met natuurreizen naar dit gebied. Van 19 t/m 25 juni 2022 zullen we dit gebied bezoeken middels een natuurreis en de meeste gebieden die in de lezing aan bod komen bezoeken. Uiteraard kunt u deze lezing ook bezoeken indien u niet voornemens bent om mee te gaan met deze natuurreis.

Foto Olaf Op den Kamp

Geef een reactie