Een nieuwe recreatieve skatevoorziening in Simpelveld!

In navolging op het coalitieakkoord 2018-2022 is het college aan de slag gegaan met de realisatie van een recreatieve skatevoorziening voor de jeugd. In 2021 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de lokale jeugd om te informeren wat hun wensen en behoeften zijn en hoe we samen een skatevoorziening kunnen realiseren. Ook is, in overleg, gekeken naar een geschikte locatie voor deze voorziening.
De jongeren zijn enthousiast aan de slag gegaan met het ontwerpen van een schets. Dit ontwerp, dat voldoet aan hun wensen, hebben ze voorgelegd aan de gemeente. Na de zomer van 2021 is dit ontwerp door een bedrijf dat skatevoorzieningen bouwt verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. In november is de recreatieve skatevoorziening op de locatie Sportlaan in Simpelveld (bij de voetbalvelden) aangelegd. Het heeft een mooie flow met diverse toestellen voor veel verschillend tricks. Er dient nog een aanpassing aan een van de toestellen plaats te vinden en dan kan de skatevoorziening officieel geopend worden.
Uiteraard kan de jeugd reeds gebruik maken van de nieuwe, recreatieve skatevoorziening, dit wordt al met veel enthousiasme gedaan!
Wethouder Hub Hodinius: “Skaten is een zeer populaire sport voor vooral de jongeren. Met het realiseren van deze recreatieve skatevoorziening aan de Sportlaan voorzien wij in een behoefte die reeds langere tijd bestond. We zijn niet over een nacht ijs gegaan, we vinden het namelijk belangrijk dat juist de jeugd die er gebruik van maakt, betrokken is bij het voorbereidende proces. Zij zijn immers de ‘ervaringsdeskundigen’, zij kunnen vertellen welke elementen een skatevoorziening nodig heeft. We zijn dan ook trots op het resultaat, dat een samenspel is van ingebrachte ideeën en wensen van met name deze jeugdigen!”
Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie