Brunssum-Koninklijke onderscheiding en ereburgerschap voor Ger Gerards

Gisteren 23 maart 2022 heeft de burgemeester Wilma van der Rijt een koninklijke onderscheiding uit aan G.M.E. (Ger) Gerards. De heer Gerards wordt bij die gelegenheid benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Tevens verleent de burgemeester de heer Gerards het ereburgerschap van de gemeente Brunssum.

De heer Gerards (70) krijgt beide onderscheidingen vanwege zijn verdiensten voor de Brunssumse politiek, bij gelegenheid van zijn afscheid als raadslid.

De politieke loopbaan van Ger Gerards begon in 1998. Toen werd hij raadscommissielid voor de BCD, de Brunssumse Christen Democraten. In 2002 trad hij toe tot de gemeenteraad, als raadslid en als fractievoorzitter voor de BCD. In 2004 volgde een benoeming tot wethouder. Na de verkiezingen in 2006 keerde Ger Gerards terug in de gemeenteraad. In de periode 2010-2014 was hij opnieuw wethouder. Daarna (2014-2022) maakte hij wederom deel uit van de gemeenteraad.

Aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2022 nam de BCD geen deel. Daarmee neemt ook Ger Gerards, na bijna een kwart eeuw, afscheid van de lokale politiek in Brunssum.

Met het verlenen van het ereburgerschap, in aanvulling op de koninklijke onderscheiding, wil de gemeente Brunssum de grote waardering uitspreken voor de betekenis van Ger Gerards voor de Brunssumse politiek.

De onderscheidende kwaliteit van de heer Gerards als raadslid bestond vooral in het vermogen om te verbinden. In de soms polariserende debatten in de raad zocht hij altijd naar consensus en oplossingen die tegengestelde belangen wisten te verenigen.

Burgemeester Wilma van der Rijt: “Zijn woorden hadden gewicht. Waar de discussie zich vaak op de flanken afspeelde, bracht Ger het altijd weer terug naar het midden. Naar de kern. Dat is een zeldzame kwaliteit. Hij bracht 20 jaar lang het beste van Brunssum in onze raad. Om die reden verleent Brunssum hem onze hoogste eer, het ereburgerschap”.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie