Kan ik met een rolstoel makkelijk over de stoep?

Is Hoensbroek toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking? De toegankelijkheid van de openbare ruimte is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Kan ik met een rolstoel makkelijk over de stoep? Zijn er voldoende geleide lijnen aanwezig voor mensen met een visuele beperking? Hoe toegankelijk is Hoensbroek nu echt voor mensen met een beperking? Samen met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen hebben we de toegankelijkheid in Hoensbroek getoetst. Hier hebben we direct verbeteracties voor de korte termijn uitgezet en bekeken welke acties we op de (middel)lange termijn kunnen realiseren.

Heerlen wil een inclusieve gemeente zijn. Dat is een gemeente waar iedereen zich thuis in voelt met én zonder beperking. De Lokale Inclusie Agenda (LIA) zet zich hiervoor in samen met de ervaringsdeskundigen van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen. Waar lopen mensen met een beperking soms letterlijk tegenaan in onze stad. Samen met elkaar werken we aan bewustwording van deze situaties. Het toetsen van de toegankelijkheid is een eerste stap van het in kaart brengen van deze problemen. Hiermee brengen we mensen met én zonder beperking met elkaar in verbinding.

Hoe toegankelijk is Hoensbroek nu eigenlijk? Tijdens het rondje door een deel van Hoensbroek kwamen we erachter dat er voor rolstoelgebruikers er niet altijd een logische op- en afrit is van de stoep. Zij moeten hierdoor soms noodgedwongen gebruik maken van de rijweg. Ook zijn op- en afstapjes voor mensen met een visuele beperking niet altijd goed zichtbaar. De veiligheid kan hierdoor in het geding komen. Dit willen we natuurlijk niet. Deze resultaten zijn meegenomen in de verbeteracties om Heerlen een nog inclusievere stad te maken.

Is er een plek in Heerlen die nog niet zo toegankelijk is? Dit kun je als inwoner gewoon bij ons melden. Dit kan via de website of door te bellen met 045 – 560 5040. De resultaten uit deze toetsmomenten in de stad en de binnengekomen meldingen vormen het vertrekpunt voor een toekomstige stadsbrede aanpak.

 

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie