Hoofdmenu

Terugblik op huldiging jubilarissen Kon. Fanfare St. Joseph Heerlerheide    

Jubilarissen samen goed voor 300 jaar lidmaatschap

Korte intro: De Koninklijke Fanfare St. Joseph is opgericht in 1882 en heeft sindsdien dan ook een belangrijke functie binnen de gemeenschap van Heerlerheide. In 1957, bij haar 75 jarig bestaansfeest, kreeg de fanfare het predicaat Koninklijk. Leden van deze sympathieke muziekvereniging hebben allemaal liefde voor muziek. Dientengevolge niet zo verwonderlijk dat zij het samen musiceren hoog in het verenigingsvaandel hebben staan.

De fanfare heeft oog voor tradities, maar vindt het ook belangrijk om steeds weer te vernieuwen en zo het korps, maar ook de bezoekers van hun evenementen, te blijven prikkelen. M.a.w. er wordt, ondanks dat door corona musiceren helaas op een heel laag pitje stond, nu weer hard gewerkt aan het verhogen van het muzikale niveau. Maar een heel belangrijk muzikale impact is ook het gegeven dat de fanfare als geen ander weet hoe belangrijk nog steeds de werving van met name de jeugdleden is. De actieve werving is dan ook voor nu en in de toekomst, nog steeds één van haar belangrijkste speerpunten.

Zondag 20 maart 2022 jl. vierde de Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide, voor de eerste keer na 2 jaar corona, weer het St. Josephfeest (St. Joep). Na het opluisteren van de sfeervolle kerkdienst in de Corneliuskerk, werd er een andante gespeeld voor de overleden leden van de fanfare op de Algemene Begraafplaats, zoals bekend gelegen aan de Kampstraat. Vervolgens werd er traditiegetrouw gelukkig weer een rondgang over Heerlerheide gemaakt met een bezoek aan diverse cafégelegenheden.

Maar het patroonfeest van de Kon. Fanfare kreeg op deze 20e maart nog een apart cachet welke plaats vond in Café-Zaal d’r Bok gelegen is aan de gelijkmatige Bokstraat. Er werden op genoemde dag in dit etablissement maar liefst 6 jubilarissen gehuldigd, voor het feit dat zij 50 jaar muzikant en lid van de fanfare zijn. Saillant detail: de jubilarissen zijn totaal dus 300 jaar lid bij de fanfare.

De namen van de jubilarissen zal voor menigeen bekend in de oren klinken, te weten:
Theo Arts, Peter Hoofs, Henri Keeman, René Kleijkers, Ruud Kupiéc en Han Vlek. Deze zes jubilarissen, zes vrienden en op Ruud na die nog een muzikaal uitstapje naar Aloysiana in Landgraaf heeft gemaakt, allemaal lid gebleven van de Fanfare st. Joseph te Heerlerheide. Maar zeker ook zo belangrijk is het gegeven dat de heren actief betrokken zijn bij het verenigingsleven van Heerlerheide. Van carnavalsvereniging de Bokkeriejesj tot aan derde divisie spelende voetbalvereniging RKSV Groene Ster evenals de Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide.

De zes heren zijn, toen ze nog kleine jongens waren (7-8 jaar) via school of familie in aanraking gekomen met de fanfare en na het leren van de noten en heel veel oefenen, mochten ze met het grote korps meedoen. Allemaal enthousiaste muzikanten, die naast het blazen van hun partij ook nog veel gedaan hebben voor de fanfare. Zo is Peter volgend jaar al weer 40 jaar onder-dirigent en heeft leerlingen opgeleid, is Henri 3 jaar voorzitter geweest en heeft Han veel gedaan voor de fameuze midzomerfeesten op het Corneiusplein. Ook Theo, René en Ruud zetten zich altijd in voor hun fanfare.

Ook met carnaval spelen de heren een deuntje mee, tijdens de optochten maar ook bij het ophalen van de Prins Carnaval. In de jaren 80-90 werd de Spasskapel “Noëts Noa Heem” opgericht, waar zij lid van waren. Daarnaast waren de heren nog niet zo lang geleden lid van “de Hedsjer Musikanten” waar ze hun ei kwijt konden in Egeländermuziek.

Naast concerten met de fanfare in Limburg en omstreken, werden er ook concerten gegeven in Oostenrijk, waar de plaats Mils niet ongenoemd mag blijven. Zonder fanfare was het daar trouwens ook goed toeven. Ook de concerten op de Latschenhütte, boven op de berg in Hoch-Imst (Oostenrijk) blijven onvergetelijk.

Ook zijn de heren met de fanfare Wereldkampioen geworden op het WMC in Kerkrade en daar zijn ze nog steeds trots op. Voor Theo Arts was het WMC zó belangrijk, dat hij zijn examens voor de bakkersschool niet haalde, omdat hij het belangrijker vond voor het concours te oefenen. Al met al zijn de heren al 50 jaar lid, maar denken ze er niet aan om hun muziek op te geven. Dus op…..naar de volgende vijftig jaar. Zou toch prachtig zijn en een beloning voor hun onverzettelijke liefde voor de Kon. Fanfare.

Toevoeging: behalve de huldiging van haar 6 jubilarissen vond op bovengenoemde  patroonsfeest van de Kon. Fanfare St Joseph ook nog een aparte verassing plaats. Het bleek dat op unanieme wijze door de fanfare de heer Rien Vlek benoemd en gehuldigd werd als Ere-lid. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, welke verwondering er toe leidde dat deze verassing er zorg voor droeg dat het nieuwe erelid hierdoor nogal geemotioneerd door geraakte. Rien Vlek, bijgestaan door zijn echtgenote, nam dan ook graag de bijbehorende en welverdiende oorkonde in ontvangst.

Foto’s Koninklijke Fanfare St. Joseph Heerlerheide,